Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Publikačná činnosť v zahraničí

Aktualizované:

Štúdie, state a články publikované v zahraničí 

2024
MEDVECKÝ, Matej. Czechoslovak Military Intelligence and Germany 1945 – 1946. In: From Peace to War, from War to Peace. Conflikt Initiation and Termination: Implications for Policy Makers. Proceedings of the 20th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working  Group of the Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 27 September to 1 October 2021 Košice, Slovakia. / Eds.: Kriemann, Hans-Peter – Medvecký, Matej. Potsdam : Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 2024, s. 123-133. ISBN 978-3-941571-57-0. 

2023
BALCOVÁ, Milena. Prevaly v 70. rokoch 20. storočia a ich dôsledky na Agentúrny úsek československej vojenskej rozviedky. In: Zprávy Včely Čáslavské 6 (Publikace byla vydána při příležitosti  konání 3. ročníku mezinárodní konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby, která se uskutečnila k 85. výročí přijetí Mnichovské dohody). Čáslav : Múzejní a vlastivědní spolek „Včela Čáslavská”, 2023, s. 195-210. ISBN 978-80-907104-4-3; ISSN 2464-5702.

CHORVÁT, Peter. Kauza Pavel Czikora – prípad špionáže v československej armáde (1936). In: Zprávy Včely Čáslavské 6 (Publikace byla vydána při příležitosti  konání 3. ročníku mezinárodní konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby, která se uskutečnila k 85. výročí přijetí Mnichovské dohody). Čáslav : Múzejní a vlastivědní spolek „Včela Čáslavská”, 2023, s. 67-74. ISBN 978-80-907104-4-3; ISSN 2464-5702.

MASKALÍK, Alex. Diskriminácia vs kverulantstvo. Slováci a veliteľský zbor čs. armády 1918 – 1939. In: Historie a vojenství. Roč. 72, č. 1 (2023), s. 74-89. ISSN 0018-2583.

PERNICA, B. – DVOŘÁK, J. – LAZAR, Z. – TAKSÁS, B. – MASKALÍK, A. Defense industrial bases (DIB) in six small NATO post-communist countries. In: The Economics of Peace and Security Journal, No. 1 (2023), s. 53-65. ISSN 1749-852X.

MEDVECKÝ, Matej. Čs. rozviedka v ére Z. Tomana a O. Valeša. In: Zprávy Včely Čáslavské 6 (Publikace byla vydána při příležitosti  konání 3. ročníku mezinárodní konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby, která se uskutečnila k 85. výročí přijetí Mnichovské dohody). Čáslav : Múzejní a vlastivědní spolek „Včela Čáslavská”, 2023, s. 163-178. ISBN 978-80-907104-4-3; ISSN 2464-5702.

MEDVECKÝ, Matej – ČAPLOVIČ, Miloslav. 73rd Infantry Regiment : First Spec Ops Unit in Communist Czechoslovakia (1949 – 1954). In: Special Operations in Pas and Present : Implications for Policy Makers : Proceedings of the 21st Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group of the Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes / Ed: Hoffenaar, Jan. - Heerde : Royal van der Most, /dalsie-ocenenie-prace-vojenskych-historikov/, s. 118-129. ISBN 9789070677633.

PÚČIK, Miloslav. Priority operačného agentúrneho prieskumu československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989 ). In: Zprávy Včely Čáslavské 6 (Publikace byla vydána při příležitosti  konání 3. ročníku mezinárodní konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby, která se uskutečnila k 85. výročí přijetí Mnichovské dohody). Čáslav : Múzejní a vlastivědní spolek „Včela Čáslavská”, 2023, s. 211-231. ISBN 978-80-907104-4-3; ISSN 2464-5702.

2022
ČAPLOVIČ, Miloslav – MEDVECKÝ, Matej. The Liberation of Slovakia 1919. In: Acta 2021. Independence Wars since the XVIII Century. XLVI International Congress od Military History (29 August-3 September 2021, Athens). Volume II. Athens : Hellenic National Defense General Staff / Hellenic Commission of Military History, 2022, s. 417-426. ISBN 978-618-81966-5-0. 

PÚČIK, Miloslav. Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky a jeho vojensko-strategický význam (1960 – 1970). In. Polnar, Stanislav – Řepa, Tomáš (eds.). Ozbrojené síly a československý stát III. Brno : Univerzita obrany, 2022, s. 171-193. ISBN 978-80-7582-178-2 (online, pdf).

Šumichrast, Peter. გენერალ-მაიორი ოტო სმიკის ხსოვნისთვის, ყველაზე წარმატებული სლოვაკი ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალებში (Generálmajor in memoriam Otto Smik. Najúspešnejší Slovák v britskom kráľovskom letectve). In: არსენალი (Arsenali). - Roč. 19, č. 3 (2022), s. 68-70 : fotogr.

2021
BAKA, Igor – GOLIK, Dawid. „Dziennik wojenny 1. pulku piechoty“ armii slowackiej (23. sierpnia – 6 września 1939 r.). In: Przegląd archiwalny Instytutu pamięci narodowej. Tom 13 (2020, vyšlo 2021) s. 275-296 : fotogr. ISSN 1988-1254.

PÚČIK, Miloslav. Nelegálne rezidentúry – špecifický agentúrny prostriedok československej rozviedky (1960 – 1989). In. Polnar, Stanislav – Řepa, Tomáš (eds.). Ozbrojené síly a československý stát II. Brno : Univerzita obrany, 2021, s. 175-196. e-ISBN 978-80-7582-434-9.


2020
BYSTRICKÝ, Jozef. Mníchovská kríza a Červená armáda. In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Roč. 28, č. 1 (2020), s. 61-83. ISSN 1210-6860.

ČAPLOVIČ, Miloslav – MEDVECKÝ, Matej. The Post-War Transformation of Czechoslovak Army: the Slovak Experience from Battlefield to Rear and Logistics Area. In: The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War. The 19th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group – Budapest, 27-31 May 2019. Eds.: Jobbágy, Z.; Andaházi Szeghy, V.; Erikson, F.; Kiss, P. A. Budapest : Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre, 2020, s. 141-155. ISBN 978-615-5585-13-5.

MEDVECKÝ, Matej. Československí vojenskí diplomati po skončení 2. svetovej vojny. In. Binar, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno : Univerzita obrany, 2020, s. 275-286. ISBN 978-80-7582-353-3.

PÚČIK, Miloslav. Spolková republika Nemecko – hlavný záujmový priestor vojenskej rozviedky ČSĽA (1960 až 1989). In. Binar, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno : Univerzita obrany, 2020, s. 319-349. ISBN 978-80-7582-353-3.

ZAŤKOVÁ, Jana. Italian Prisoners of war in the territory of Military Headquarters Bratislava. In: Boisserie, Étienne – Mondini, Marco: I disarmati. Profughi, prigionieri e donne del fronte italo-austriaco The Disarmed. Refugees, Prisoners and Women of the Austro-Italian Front. Museo Storico Italiano della Guerra, 2020. ISBN 978-88-32266-50-4.

2019
BAKA, Igor. Slovenská armáda a vyhladzovací charakter vojny na východnom fronte (1941 – 1943). In: Pažout, J. – Portmann, K. (eds.). Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39 – 1945. Praha – Liberec : ÚSTR – TU v Liberci, 2019, s. 298-319. ISBN 978-80-88292-51-7.

ČAPLOVIČ, Miloslav – MEDVECKÝ, Matej. The Role of Slovakia in Alliance Warfare throughout the 20th Century. In:  Alliance planning and coalition warfare: Historical and contemporary approaches. Ed. Harold E. Raugg, jr., compl.: Ortner, Christian – Denda, Dalibor. Belgrade : Institute for Strategic Research, 2019, p. 201-222. ISBN 978-86-81121-24-5.

SEGEŠ, Vladimír. Hlavné črty hnutia uhorských jakobínov. In: Hochel, Marian (ed.). Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha : Slezská univerzita v Opavě, s. 95-105. ISBN 978-80-7476-168-3.


2018
BAKA, Igor. Krvavá predohra v predvečer štátneho sviatku. Prvá väčšia zrážka  jednotiek Zaisťovacej divízie s partizánmi 13. marca 1942 v juhovýchodnom Bielorusku. In: Historie a vojenství. Roč. 67, č. 4 (2018), č. 4, s. 54-69. ISSN 0018-2583.

CHORVÁT, Peter. „Die Katze muss weg!“ Odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938. In: Právněhistorické studie. Roč. 48, č. 2 (2018), s. 75-92. ISSN 0079-4929.

MEDVECKÝ, Matej. Civil Defense in Slovakia during the Normalization Period. In: The Use of Military Forces in Domestic Affairs: Lessons from the Past, Current Issues and Future Developments. Bucharest : Editura Militară, 2018, s. 48-57. ISBN 978-973-32-1114-3.

MEDVECKÝ, Matej. Perzekúcie a procesy v Československu 1948 – 1989. In:  Pažout, Jaroslav – Portmann, Kateřina (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945 – 1989. Praha – Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 132-141. ISBN 978-80-88292-06-7.

SEGEŠ, Vladimír. Husziták és bratrikok a közepkori Magyarországon. In: Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, p. 458-469. ISBN 978-963-7097-87-4. 

2017
BYSTRICKÝ, Jozef. O vstuplenii Slovackoj respubliky (1939 - 1945) v vojnu protiv SSSR čerez tri četverti stoletija. In: Zapad – Vostuk. Naučnyj žurnal. Nr. 10 (2017), s. 191-213. ISSN 2227-6874.

CHORVÁT, Peter – ČAPLOVIČ, Miloslav. Czechs and Slovaks in the Serbian Volunteer Units (1915 – 1916). In: Denda, Dalibor – Ortner, Mario Christian, eds. The Great War in 1915. Belgrade : Heeresgeschichtliches Museum/Militärhistorisches Institut – Strategic Research Institute, 2017, p. 323-327.

MASKALÍK, Alex. Operation „Krkonoše“ – Part of real Preparations for an Intervention or a psychological Play? In: Przeglad Historyczno-wojskowy. Vol. 18 (69), Nr. 4 (2017), p. 177-194. ISSN 1640-6281.

MEDVECKÝ, Matej: Former Partisans and Development in Post-WWII Slovakia. In: Veterans and Society : Demobilization and Reintegration of Ex-combatants through History : Proceedings of the 16th Annual conference of the Partnership for Peace Consortium Conflict Studies Working Group Ljubljana 4-7 July, 2016. Kočevje – Ljubljana : Pokrajinski muzej – Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, s. 77-87. ISBN 978-961-6517-33-1.

MEDVECKÝ, Matej. So zvláštnym poslaním. Prekračovanie hraníc osobami so spravodajskými úlohami. In: Lozuviaková, Kateřina – Pažout, Jaroslav (eds.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 – 1989. Praha – Liberec, ÚSTR – TÚ v Liberci 2017, s. 112-123. 

2016
MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš: Slovakia : State Security and Intelligence since 1945. In: DE Graaf, B. – Nyce, James M. (eds.): The Handbook of European Intelligence Cultures. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016, s. 335-346. ISBN 978-1-4422-4941-7.

2015
ČAPLOVIČ, Miloslav: Milan Rastislav Štefánik. In: Zudová-Lešková, Zlatica et alii: Undaunted by Exile! To the Victims of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th and 20th Century with an Accent on the Czech Lands. Praha : Historický ústav, 2015, s. 145-159. ISBN 978-80-7286-259-7

CHORVÁT, Peter – ČAPLOVIČ, Miloslav: Slovak Soldiers on the Frontlines in World War I. In: Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Bratislava – Kodaň: Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College,2015, s. 45-52.

MEDVECKÝ, Matej: At Doorstep of Peace : Czechoslovak Military Attaché in Stockholm in 1945/46. In: The Warrior´s Ethos, the National Psyche and Soldiery : 15th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group of the Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes. Athens : Hellenic Army General Staff – Army History Directorate, 2015, s. 67-78. ISBN 978-960-7897-6-4.

MEDVECKÝ, Matej: From Axis countries to Allied Forces . Changes in Intelligence of Post-War Czechoslovakia. In: Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present : Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Bratislava – Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College, s. 62-71.

MEDVECKÝ, Matej: Nationalism and Slovak Show Trials. In: Szabó, Csaba (hrsg.): Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa. Wien : Kódex Könyvgyártó Kft. 2015, s. 237-248. ISBN 978-963-88739-8-9; ISSN 2073-3054.

MEDVECKÝ, Matej – Erikson, Fredrik: Mellan tva krig och tva herrar – Den tjeckoslovakiske militärattachén i Stockholm 1945 – 1946. In: Militärhistorisk Tidskrift.- Č. 1 (2015), s. 161-183. ISSN 0283-8400.

MEDVECKÝ, M. – ERIKSSON, F.: „Mellan två krig och två herrar – Den tjeckoslovakiske militärattachén i Stockholm 1945 – 1946“. In: Militärhistorisk Tidskrift, 2015, č. 1, 2, s. 161-183.

SEGEŠ, V.: Jánošík war der erste Sozialist. Die slowakische Gesellschaft im Banne von Stereotypen. In: Jánošík and Co. Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Bd. 15. Münster : Waxmann, 2015, s. 15-28. ISBN 978-3-8309-3273-4; ISSN 2198-0659. 

SEGEŠ, Vladimír: Postih trestných činov proti životu a zdraviu v stredovekej Bratislave. In: Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel a kol.: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava : The European Society for History of Law – KEY Publishing, 2015, kap. I/7, s. 72-84. ISBN 978-80-7418-248-8; ISBN 978-80-87475-48-5.

ZAŤKOVÁ, J.: Masové zajatectvo a zajatecké tábory ako fenomén 1. svetovej vojny (na príklade oblasti vojenského veliteľstva Bratislava v roku 1914). In: Léta do pole okovaná. 1914. Proměny společnosti a státu ve válce. Praha : MO ČR – VHÚ, 2015. s. 351-358. ISBN 978-80-7278-663-3.
 
2014
CHORVÁT, Peter: Military Participation of the Slovak Republic in the Nazi Aggression against Poland and the Soviet Union: Reasons, Processes, and Consequences. In: Nations at war: Why do nations participate in wars, and why not? Proceedings of the 13th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Conflict Studies Working Group. Sofia, Bulgaria 27 – 31 May 2013. Sofia : G. S. Rakovski National Defense Academy, 2014, p. 81-88.

MEDVECKÝ, Matej: Czechoslovak Foreign Intelligence Service and Great Britain at the Beginning of the Cold War. In: Bułhak, W. – Friis, T. W., (ed.): Need to Know. Eastern and Western Perspectives. University Press of Southern Denmark, 2014, p. 191-206. ISSN 978-87-7674-853-1

2013
BYSTRICKÝ, Jozef: Problematika osvoboždenija Slovakii v 1944 – 1945 gg. v slovackoj istoriografii posle 1989 g. In: Sociaľnyje posledstvija vojs i konfliktov XX veka – istoričeskaja pamjať. Moskva: Nestor-Istorija, 2013, s. 169-179.

ČAPLOVIČ, Miloslav – CHORVÁT, Peter: Building of the Czechoslovak Fortification System – Problems of Using Technologies (1933 – 1938). In: Technology and Warfare. 38th International Congress of Military History 25 August – 1 September 2012 Sofia, Bulgaria. Sofia : Urch Alma Mater, 2013, ISBN 978-954-07-3533-7, p. 273-282.

CHORVÁT, Peter: Military Museum in Bratislava in 1939 – 1945: Plans versus Reality. In: Past through Present: Thoughts on Military History at the Strategic, Operational, and Tactical Levels of War. Euro Atlantic Conflict Studies Working Group Conference 2012. 21 – 25 May 2012 Viena, Austria. Ed.: Raugh, Harold, E., Jr. Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 2013, ISBN 978-3-902551-35-1, p. 301-311.

PURDEK, Imrich: Slovaks and Slovak Armed Forces in the Peacekeeping Operations in the Balkans, 1993 – 2010: The Process of Extending the Zone of Stability and Safeguarding Peace. In: Past through Present: Thoughts on Military History at the Strategic, Operational, and Tactical Levels of War. Euro Atlantic Conflict Studies Working Group Conference 2012. 21 – 25 May 2012 Viena, Austria. Ed.: Raugh, Harold, E., Jr. Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 2013, ISBN 978-3-902551-35-1, p. 319-335.

2012
ŠUMICHRAST, P.: Розсбецк, П. – Розсбецк, М. - Шумихраст, П. – Ярошовa, Л.: Каталог воинских захоронений советских солдат и офицеров, павших на территории Словакии в годы Второй мировой войны. Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2012, s. 11, 12-41, ISBN 978-80-8115-059-3

ŠUMICHRAST, P.: Tragický osud rotníka Jána Magyara. In: Hobby historie - osobnosti, letectví a vojenská technika 20. století, roč. 3, 2012, č. 17, s. 38-43. ISSN 1804-2228.

2011
BAKA, Igor: Slovak-Hungarian Relations in the Years 1938 – 1945. In: Šutaj, Štefan et al.: Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, ISBN 978-80-890046-66-9, s. 213-226.

BAKA, Igor: Činnosť 3. divízie slovenskej armády na slovensko-poľskom pohraničí v septembri 1939. In: Wojna 1939 roku na Podkarpaciu. Red.: Korzeniowski, Paweł – Olejko, Andrzej. Rzeszów: Zakład Historii Wojskowości – Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 978-83-931207-1-0, s. 147-170.

BYSTRICKÝ, Jozef: Aká bola slovenská armáda pred a počas ťaženia proti Poľsku? In: Wojna 1939 roku na Podkarpaciu. Red.: Korzeniowski, Paweł – Olejko, Andrzej. Rzeszów: Zakład Historii Wojskowości – Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 978-83-931207-1-0, s. 41-69.

SEGEŠ, Vladimír: Political and Social Developments in Historic Hungary between the Years 1301 and 1526 with Regard to the Territory of Slovakia. In: Šutaj, Štefan et al.: Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, ISBN 978-80-890046-66-9, s. 45-58. 

SEGEŠ, Vladimír: Medieval towns. In: Slovakia in History. Ed.: Teich, Mikuláš – Kováč, Dušan – Brown, Martin D. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-80253-6, s. 38-53.

SEGEŠ, Vladimír: Militärische Aufstände der Slowakei. Ziele und Möglichkeiten einer kleinen Nation. In: Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800 to the Present. XXXVI International Congress of Military History Amsterdam, 29 August – 3 September 2010. Hague : Netherlands Institute of Military History, 2011, ISBN 978-90-71957-00-0, s. 323-332.

ŠTEFANSKÝ, Michal: The fall of communism and the establishment of an independent Slovakia. In: Slovakia in History. Ed.: Teich, Mikuláš – Kováč, Dušan – Brown, Martin D. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-80253-6, s. 351-369.

2010
BAKA, Igor: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku. Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna. Warszawa: Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl., ISBN 978-83-89607-95-9

BAKA, Igor: Činnosť 3. divízie slovenskej armády na slovensko-poľskom pohraničí v septembri 1939. In: Podkarpacki wrzesień. Polityczne i wojskowe aspekty wojny obronnej Polskie 1939 r. na Podkarpaciu. Red.: Olejko, Andrzej – Korzeniowski, Paweł. Rzeszów: Zakład Historii Wojskowości – Institut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, ISBN 978-83-931207-0-3, s. 133-154.

BAKA, Igor: K vstupu Slovenskej republiky do vojny proti Poľsku v roku 1939 a ZSSR v roku 1941. In: Pejčoch, Ivo – Plachý, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha : Vojenský historický ústav, 2010, ISBN 978-80-7278-529-2, s. 220-232.

BAKA, Igor: Z problematyki dowodzenia armią słwacką na szczeblu operacyjno-taktycznym podczas wojny przeciwko Polsce w 1939 roku. In: Przeglad Historyczno-Wojskowy, 2010, vol. 11 (62), nr. 1, ISSN 1640-6281, s. 43-58.

BYSTRICKÝ, Jozef:  Aká bola slovenská armáda pred a počas ťaženia proti Poľsku. In: Podkarpacki wrzesień. Polityczne i wojskowe aspekty wojny obronnej Polskie 1939 r. na Podkarpaciu. Red.: Olejko, Andrzej – Korzeniowski, Paweł. Rzeszów : Zakład Historii Wojskowości – Institut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, ISBN 978-83-931207-0-3, s. 39-65.

ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor: Udział Republiki Słowackiej w wojnie przeciwko Polsce w 1939 roku. Przegląd historiografii słowackiej. In: Przeglad Historyczno-Wojskowy, 2010, vol. 11 (62), nr. 1,  ISSN 1640-6281s. 59-70.

MEŠKO, Marek – CSÉFALVAY, František – ŠTAIGL, Jan: Slovakia´s Military Identity in the Twentieth Century. In: End of Empires. Challenges to Sucurity and Statehood in Flux. Papers from the 9th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group Bucharest, 26-28 May 2009. Ed.: Raugh, Harold E. Bucharest : Military Publishing House, 2010, ISBN 978-973-32-0832-7, s. 121-139.

ŠČASNOVIČ, Anton: Legendary Tatra T-111N truck. In: Slovak Armed Forces, February 2010, p. 29.

ŠUMICHRAST, Peter: Coordination and Co-operation between the Soviet Air Force and Ground Forces in the East Carpathian Operation (8 September – 28 October 1944). In: Military Conflicts in the 20th century – Political and Military Aspects. Papers from the 10th Annual Conference of the Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group Warsaw, 25 – 27 May 2010. Warsaw : National Defence University Warsaw – Hellenic Commision on Military History, 2010, ISBN 978-83-7523-127-4, s. 150-169.

ŠUMICHRAST, Peter: Letovy Š-16 ve službách slovenského letectva („Vzdušné zbrane“). In: Kareš, Marcel a kol.: Letov Š-16 v zahraničních službách. Nalžovské Hory : Kareš Publications, 2010, ISBN 978-80-254-7534-8, s. 188-199.

2009
BYSTRICKÝ, Jozef: Ot Miusu po Kavkaz. Slovackaja podvižnaja divizija na vostočnom fronte v 1942 godu. In: Vojna na Done 1943 – 1944. Voronež : Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2009.

CSÉFALVAY, František: O ozbrojených zložkách Slovenského národného povstania : O jednotkach zbrojnych Słowackiego Powstania Narodowego. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie – paralely a rozdiely. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. – 15. október 2008 : Powstanie Warszawskie i Słowackie powstanie narodowe – paralele i róznice. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pażdziernika 2008 r. Ed.: Syrný, M. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2009, ISBN 978-80-970238-1-2, s. 81-89, s. 87-97.

ČAPLOVIČ, Miloslav: Československé vzťahy v armáde 1918 – 1939. Význam československej brannej moci pre slovakizáciu Slovenska. In: Česko-slovenská historická ročenka 2009. Brno : Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historicků v nakl. Academicus-Coprint, 2009 [vyšlo 2010], s. 43-61.

ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor: Slovakia in Alliances in the First Half of the 20th Century. In: Studia historica Slovenica. Časopis za humanistične in družboslovne študije Humanities and Social Studies Review 9, št. 1. Maribor : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačica, 2009, ISSN 1580-8122, p. 147-169.

MASKALÍK, Alexej: Reflexie národnostných vzťahov pri výstavbe vyššieho veliteľského zboru československej armády v rokoch 1945 – 1969. Brno : Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historicků v nakl. Academicus-Coprint, 2009 [vyšlo 2010], s. 99-107.

ŠTAIGL, Jan: Slovakia in Military-political and Military Plans of the Allies and Alliances from 1945 to 1992. In: Studia historica Slovenica. Časopis za humanistične in družboslovne študije Humanities and Social Studies Review 9, št. 1. Maribor : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačica, 2009, ISSN 1580-8122, p. 203-216.

ŠTAIGL, Jan: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 – 1947, I.-VI. In: Život. Kultúrno-spoločenský časopis Spolku Slovákov v Poľsku, 2009, č. 3-8, ISSN 0514-0188, s. 28-29, 20-21, 28-31, 28-29, 28-29, 28-29.

ŠTEFANSKÝ, Michal: Vnútropolitický vývoj na Slovensku pred rokom 1989. In: Česko-slovenská historická ročenka 2009. Brno : Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historicků v nakl. Academicus-Coprint, 2009 [vyšlo 2010], s. 171-179.

ŠUMICHRAST, Peter: Slovackaja vojennaja aviacija vo vojne protiv SSSR. In: Vojna na Done 1943 – 1944. Voronež : Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2009.

2008

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária: Preparations for Defence of Czechoslovakia on the eve of the Second World War, 1933 – 1938. In: „Strategic Planning for War“. 7th Annual Meeting of the Military History Working Group, Currie Hall Royal Military College of Canada Kingston, Ontario, 18-21 March 2007. Ljubljana, General Staff of Slovenian Army, 2008, p. 74-84.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav: Czecho-Slovak foreign resistance between 1914 – 1918 and the Czecho-Slovak Legion. In: Slovak Armed Forces. December 2008, p. 30-33.

SEGEŠ, V.: Matthias Corvinus. Feldherr und militärischer Gesetzgeber. In: Matthias Corvinus and his Time. Cluj-Napoca, Klausenburg, 23rd – 26th of October 2008. Cluj-Napoca : IDC Press, 2008, p. 185-187.

ŠTEFANSKÝ, Michal: Spory s Moskvou roku 1968. In: Česko-slovenská historická ročenka 2008. Brno : Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historicků v nakl. Academicus, 2008 [vyšlo 2009], s. 271-279.
 
2007
SEGEŠ, Vladimír: Die Rolle der Minderheiten im Militär der Habsburger Vielvölker-Monarchie. In: Nationalstaat, Nationalismus und Militär. Nation State, Nationalism and the Military. État-nation, Nationalisme et Armée. XXXII. CIHM Kongress 20. – 25. 8. 2006 Potsdam. Potsdam : Militärgeschichtliches Forschungsamt, 2007, p. 51-60.
 
SEGEŠ, Vladimír: Husitské výpravy na Slovensku. In: Husitský tábor. Supplementum 3. Sborník Husitského muzea. Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v europských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 12. – 14. října 2004. Tábor : Husitské muzeum, 2007, s. 161-168.
 
SEGEŠ, Vladimír: Vojsko kráľa Mateja Korvína. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava : Slezská univerzita; Filozoficko-přírodovědná fakulta; Ústav historie a muzeologie, 2007, s. 67-76.
 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Danube Operation in 1968. In: Exiting War. Post Conflict Military Operations. 6th International Conference Military History Working Group Bratislava 3 – 7 April 2006 / Eds.: ČAPLOVIČ, Miloslav; STANOVÁ, Mária; RAKOTO, André – Bratislava; Château de Vincennes : Vojenský historický ústav; Service Historique de la Défense, 2007, p. 314-321.
 
2006
BYSTRICKÝ, Jozef: Słowacy na polach bitew drugiej wojny światowej. In: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje. Międzynarodowa konferencja naukowa Dukla, 27 kwietnia 2005, Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Krosno : Ruthenus, 2006, p. 45-73.
 
BYSTRICKÝ, Jozef: Vojenské a politické aspekty pomoci západných spojencov Slovenskému národnému povstaniu. In: Powstanie Warszavskie i Słowackie Powstanie Narodowe – cienie alianckiej pomoci. Rzeszów: Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, p. 36-51.
 
RODÁK, Jozef: Skutki wojny na obszarze wschodniej Słowacji. In: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje. Międzynarodowa konferencja naukowa Dukla, 27 kwietnia 2005. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Krosno : Ruthenus, 2006, p. 221-228.
 
SEGEŠ, Vladimír: Bratislava / Preßburg – Rückseitiger Pol von Trafalgar. Marginaler Krieg-Grosszügiger Frieden. In: Poder terreste y poder naval en la época de la batalla de Trafalgar. ACTAS XXXI Congreso Internacional de Historia Militar, Madrid 2005. Madrid : Imprenta Ministerio de Defensa, 2006, p. 47-69.
 
SEGEŠ, Vladimír: Uhorské branné sily v kontexte koaličných napoleonských vojen. In: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochrance práv, Brno 26. – 28. září 2005 / K vyd. připr.: KOTULÁN, Jaroslav; UHLÍŘ, Dušan – Brno : Československá napoleonská společnost, 2006, s. 649-660.
 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Soviet Impact on the Czechoslovak Armed Forces. In: Multinational Operations, Alliances, and International Military Cooperation. Past and Future. Proceedings of the Fifth Workshop of the Partnership for Peace Consortium´s Military History Working Group Vienna, Austria 4 – 8 April 2005. Washington D. C. : Center of Military History USA, 2006, p. 93-100.
 
ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. / Odp. red.: MOUCHA, Arnošt – Cheb : Svět křídel, 2006, 270 s., ill., bibl.
  
2005
BYSTRICKÝ, Jozef: Niekoľko poznámok k najnovšej historiografii Karpatsko-duklianskej operácie. In: Moderní dějiny 13. Sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha : Historický ústav AV ČR, 2005, s. 309-332.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – KATREBA, Zoltán: Modificarea reprezentarii inamicului la nivelul societatii Slovace intre anii 1938 – 1945. / Traducere si adaptare: Mihaila, Maria. In: Revista de istorie militara. – Vol. 92, no. 6 (2005), p. 42-56.
 
SEGEŠ, Vladimír: A zsoldosok fegyelmezése és élelmezése a középkorban. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században / Szerk.: Csukovits, E.; Lengyel, T. – Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 2005, p. 245-252.

ŠTAIGL, Jan: Idea slovenských národných jednotiek a jej realizácia po skončení druhej svetovej vojny. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945 – 1948. Brno : Univerzita obrany, 2005; s. 167-210, ISBN 978-80-7278-356-4.

ŠTEFANSKÝ, Michal: Medzinárodné súvislosti procesu s Vladimírom Clementisom. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. / Usp.: Pernes, Jiří – Brno : Ústav pro soudobé dějiny, 2005, s. 356-367.
 
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945 / Odp. red.: LÁNÍK, Jaroslav; ved. slov. časti: ČAPLOVIČ, Miloslav; ved. českej časti: RAJLICH, Jiří [autori slov. biogr. hesiel: BAKA, Igor; BYSTRICKÝ, Jozef; CSÉFALVAY, František; ČAPLOVIČ, Miloslav; KALINA, Juraj; MASKALÍK, Alexej; ŠUMICHRAST, Peter]; identická DVD-verzia – Praha : AVIS MO ČR pre Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, 348 s., fotogr., pram. a lit.
 
2004
BYSTRICKÝ, Jozef: Kilka uwag w sprawie najnowszej historiografii Operacji Karpacko-Dukielskiej. In: Tedy szli... Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później. Krosno : Ruthenus, 2004, p. 17-42.
 
CSÉFALVAY, František: On the Professional Training of the Slovak Staff of Officers between 1939 and 1944. In: Revue Internationale d`histoire Militaire No 80. Military Professionalization 1900 – 1999: The Quest for Excellence. 4th International Conference PfP MHWG Budapest, 29 March – 2 April 2004. Budapest : Zrínyi Publishing House – Commission hongroise d´histoire militaire, 2004, p. 146-149.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav: Formovanie a vývoj Československej armády 1918 – 1939. Náčrt historickej problematiky. In: Dwa panstwa – trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechoslowacji (1918 – 1939) / Pod redakcja: Adamczyka, J. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2004, p. 55-80, mp.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – KATREBA, Zoltán: Die Verwandlung des Feindesbildes in der slowakischen Gesellschaft in den Jahren 1938 – 1945. In: War, Military and Media from Gutenberg to Today. ACTA 29th International Congress of Military History Bucharest, Romania, August 10. – 15. 2003 / Ed.: Ionescu, Mihail E. – Bucharest : Military Publishing House, 2004, p. 436-456.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav: The Professional Preparation of Slovak Officers during 1920 – 1939. In: Revue Internationale d`histoire Militaire No 80. Military Professionalization 1900 – 1999: The Quest for Excellence. 4th International Conference PfP MHWG Budapest, 29 March – 2 April 2004. Budapest : Zrínyi Publishing House – Commission hongroise d´histoire militaire, 2004, p. 135-145.

MEŠKO, Marek: Παρατηρήσεις για τις κρεμαστές γέφυρες των Βενετών και τα αμυντικά μέτρα των Βυζαντινών κατά το διάστημα 1203-1204. [Poznámky k visutým mostíkom Benátčanov a k obranným opatreniam Byzantíncov v období rokov 1203 – 1204.] In: Byzantiaka 24, 2004, p. 289-312.

SEGEŠ, Vladimír: Idö, tér és mobilitás a középkor végi háborúkban. In: Közép-Európa harca a Török ellen a 16. század elsö felében / Ed.: Zombori, I. – Budapest : Metem, 2004, p. 103-115.

SEGEŠ, Vladimír: Marshal Hadik and his Legacy. In: Slovakia in NATO. December 2004, s. 27.

SEGEŠ, Vladimír: Time, Space and Mobility in the Wars of the Late Middle Ages. In: Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century / Ed.: Zombori, I. – Budapest : Metem, 2004, p. 103-114.
 
ŠTAIGL, Jan: Unifikácia výzbroje čs. armády a zbrojný priemysel na Slovensku na začiatku 50. rokov. In: Sborník VA v Brně, zvl. č. Sovětizace armád střední a jihovýchodní Evropy po 2. světové válce. Sborník příspěvků z konference. Brno : Vojenská akademie, 2004, s. 101-117.
 
ŠUMICHRAST, Peter – BYSTRICKÝ, Jozef: La Escuadrilla de Caza n`13. Ases eslovacos en el frente del Este (1942 – 1943). In: Defensa. Revista internacional de Ejércitos, armamento y tecnologia. – Vol. 27, no. 318 (2004), p. 62-66.
 
2003
CSÉFALVAY, František: Zrod československých ozbrojených síl na Slovensku počas Slovenského národného povstania. In: Československá armáda 1939 – 1945 (Plány a skutečnost). Příspěvky z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. Praha : Vojenský historický ústav, 2003, s. 145-150.

ČAPLOVIČ, Miloslav: 1938 – Twilight of the Czechoslovak Republic. In: Slovak Army Review. Spring/Summer 2003, s. 26-27.

KATREBA, Zoltán: Československá zbrojná výroba na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia (predstavy a realita). In: Československá armáda 1939 – 1945 (Plány a skutečnost). Příspěvky z mezinárodní konference 22. – 23. října 2002. Praha : Vojenský historický ústav, 2003, s. 161-165.

KATREBA, Zoltán: The czechoslovak independent armoured brigade group on the western front 1944 – 1945. In: Slovak Army Review. Autumn 2003, s. 26-27.

SEGEŠ, Vladimír – SEGEŠ, Dušan: Slowakischer Sonderweg – eine Nation an der Peripherie der Kreuzung Europas. In: Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung / Hrsg.: Erdödy, Gábor – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, s. 83-110.
 
ŠTAIGL, Jan: Political persecution of officers in the czechoslovak army after february 1948. In: Slovak Army Review. Autumn 2003, s. 26-27, ISSN 1335-6747.

ŠTAIGL, Jan: Slovensko v koncepcii výstavby čs. armády ako vojska prvého operačného sledu sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1968. In: Historie a vojenství. – Roč. 52, č. 3-4 (2003), s. 661-665.
 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna a jej dôsledky pre Československo v rokoch 1951 – 1953. In: Historie a vojenství. – Roč. 52, č. 3-4 (2003), s. 672-675.
  
2001
CSÉFALVAY, František: Slovenské národné povstanie a národnooslobodzovací zápas. K etapizácii vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja na Slovensku. In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19. – 20. října 1999 v Praze. Praha : Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 2001, s. 196-202.
 
ČAPLOVIČ, Miloslav: Les généraux et les officiers supérieurs francais dans l`ármée tchécoslovaque au début des années vingt. In: Batir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les États d`Éurope centrale et orientale de 1919 a 1929. Château de Vincennes 2001, p. 373-402.
 
HRONSKÝ, Marián: Le rôle de la Mission militaire francaise dans les combats en Slovaquie et dans la formation des frontiéres de la Slovaquie en 1919. In: Batir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les États d`Éurope centrale et orientale de 1919 a 1929. Château de Vincennes 2001, p. 331-344.
 
HRONSKÝ, Marián: The struggle for Slovakia an the treaty of Trianon 1918 – 1920. Bratislava : Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2001, 407 p., doc., ill., bibl.
 
PÚČIK, Miloslav: Die militärische Besatzung der Slowakei im August 1968 im Kontext der Bedeutung der Tschechoslowakei für den Warschauer Pakt. In: Case Studies of the Cold War. International Seminar 17 – 22. 4. 2001 Bucharest. [Bucharest]. : Department of the Army U. S. Army Center of Military History – Institute for Political Studies of Defence and Military History, /2001-sk/priloha1/, p. 47-67.
 
SEGEŠ, Vladimír: Bürgermiliz und Insurrektionstruppen im Königreich Ungarn während der napoleonischen Kriege. Rolle und Effektivität der nichtprofessionellen Streitkräfte. In: La Guerre Totale. La Défense Totale, 1789 – 2000. XXVIéme congrés International d`Histoire Militaire. Actes Commission Suédoise d`Histoire Militaire. / Ed.: Iko, P.; Ericson, L.; Aselius, G. – Stockholm 2001, p. 207-212.
 
ŠTAIGL, Jan: Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva (rozviedky) v rokoch 1945 – 1967. In: Historie a vojenství. – Roč. 50, č. 2 (2001), s. 410-436.
 
2000
HRONSKÝ, Marián: K úlohe francúzskej vojenskej misie v bojoch na Slovensku a pri utváraní jeho hraníc v roku 1919. In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita; Česko-slovenská komise historiků, 2000, s. 125-150.
 
PÚČIK, Miloslav: Slovakia in the plans of the Warsaw`s Pact. In: Les alliances militaires depuis 1945. XXVth International Congress on Military History. Acta`s. Brussels : Musee royal de l´armee, 2000, p. 297-303.
 
ŠIMUNIČ, Pavel: Účasť slovenskej armády na nemeckej agresii proti Poľsku. In: Dzieje Podkarpacia, tom 4. Krosno 2000, p. 63-71.
 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Il 1968 in Cecoslovacchia: l´anno della speranza. In: Primavera di Praga e dintorni. / A cura: Leoncini, Francesco; Tonini, Carla – B.m. : Edizioni Cultura della Pace, 2000, p. 55-65.
 
1999
KORČEK, Ján – CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav: The encounter of civilisations in Slovak as a consequence of wars in the 20th century. Stretnutie civilizácií na Slovensku ako dôsledok vojen v 20. storočí. In: A Guerra e o Encontro de Civilizacções, a partir do Século XVI. Actas do XXIV Congresso Internacional de História Militar : Centro Cultural de Belém 24 a 29 de Agosto 1998. Lisboa : Comissao Port. de Hist. Militar 1999, p. 497-504.
 
PÚČIK, Miloslav: Planning for Emergency Security Measures in Slovakia, 1969 – 1989. In: The Journal of Slavic Military Studies. – Vol. 12, no. 1 (1999), p. 180-207.
 
SEGEŠ, Vladimír – DANGL, Vojtech: Situatia si perspectivele istoriei militare in Slovacia : Present Stage and Perspectives over the Study of Military History in Slovakia. In: Interferente geopolitica-istorie. Historia, quo vadis? Geopolitics-history interferences. Historia, que vadis? Colectia "Revista de istorie militara" 6 / Ed.: Vartic, Gheorghe – Bucuresti : Editura militara, 1999, p. 57-67.
 
ŠTAIGL, Jan: Die militärstrategische Stellung der Slowakei und die militärischen Sicherheits-massnahmen auf ihrem Territorium im Zusammenhang mit den Ereignissen in Ungarn und Agypten im Herbst 1956. In: Das internationale Krisenjahr 1956 – Polen, Ungarn, Suez : Beiträge zur Militärgeschichte. / Hrsg. Heinemann, W.; Wiggershaus, N. – München : R. Oldenbourg Verlag, 1999, s. 163-180.
 
ŠUMICHRAST, Peter: GLI SM 84 Slovacchi. In: Storia militare. – Vol. 7, no. 73 (1999), p. 25-28, ill.
 
1998
DANGL, Vojtech: Zu einigen strategischen Fragen der Stellung der Slowaken in dem dreissigjährigen Krieg. In: Bellum Tricennale : The Thirty Years` War. Prague : Historical Institute of the Army of Czech Republic, /1998-sk/prezentacia-zbierok-vhm-vo-svidniku/, p. 237-238.
 
ŠIMUNIČ, Pavel: La piccola guerra. In: Storia Militare. – Vol. 6, no. 62 (1998), p. 48-56.
 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Narastanie konfliktov v slovensko-českých vzťahoch a ich genéza (1966 – 1967). In: Česko-slovenská historická ročenka 1998. Brno : Masarykova univerzita; Česko-slovenská komise historiků, 1998, s. 79-86.
 
ŠTAIGL, Jan: K otázke zastúpenia Slovákov v dôstojníckom zbore československej armády po februári 1948. In: Česko-slovenská historická ročenka 1998. Brno : Masarykova univerzita; Česko-slovenská komise historiků, 1998, s. 123-130.
  
1997
ČAPLOVIČ, Miloslav: Wehr- und paramilitärische Organisationen in der Slowakei zwischen 1920 und 1938 unter besonderer Berücksichtigung der Bauernreiterei. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900 – 1989. / Hrsg.: Mannová, Elena – Bratislava : Academic Electronic Press, 1997, s. 245-258.
 
PÚČIK, Miloslav: Slovakia in the Plans of the Warsaw Pact. In: The early Year of the Cold War 1945 – 1958. International Scientific Conference, Washington, 17. – 19. 6. 1996. Washington : Office of the Secretary of Defense, 1997.
 
PÚČIK, Miloslav: The East-West Security System and the Czechoslovak Army in the First Half of the 1960´s. In: The Journal of Slavic Military Studies. Vol. 10, no. 4 (1997), p. 44-79.
 
SEGEŠ, Vladimír: Die Städte in der Slowakei und das Militärwesen an der Wende des Mittelalters. In: Von Crécy bis Mohács. Kriegswesen im späten Mittelalter. XXII. Kongress der Internationalen Kommission für Militärgeschichte, Wien 9. – 13. September 1996. Acta 22. Wien : Heeresgeschichtliches Museum – Militärhistorisches Institut, 1997, s. 238-247.
 
1996
KORČEK, Ján – Púčik, Miloslav: Slovakia and the Slovaks in Peacekeeping Actions from 1919 to 1994. In: Peacekeeping 1815 to today. Proceedings of the XXIst Colloquium of the International Commission of Military History, 20-26 august 199 in Quebec. Quebec 1996, p. 235-244.
 
PÚČIK, Miloslav: Slovakia´s Place in the Czechoslovak Defence System of the late 1960´s. In: East European Quarterly. – Vol. 30, no. 2 (1996), p. 187-204.
 
PÚČIK, Miloslav: The Military Occupation of Slovakia in August 1968 and its Consequences. In: Proceedings of the International conference on Cold War Military Records and History held in Washington, D.C. 21-26 March 1994. Washington, D.C. : Office of the Secretary of Defense – U.S. Army Center of Military History, 1996, p. 497-522.
 
ŠTAIGL, Jan: K niektorým otázkam existencie slovenských národných jednotiek v čs. armáde po 2. svetovej vojne. In: Česko-slovenská historická ročenka 1996. Brno : Masarykova univerzita; Česko-slovenská komise historiků, 1996, s. 127-136.
 
ŠTAIGL, Jan: Katonai intézkedések Szlovákia területén az 1956 öszi magyar felkelés idöszakában. In: Hadtörténelmi közlemények. – Vol. 109, no. 3 (1996), p. 67-78.
 
1995
BYSTRICKÝ, Jozef – Korček, Ján: Slovak National Uprising in European Resistance 1944 – 1945. In: XX International Colloquim of Military History Warsaw 28. august – 3. september 1994. Warsaw 1995, p. 252-266.
 
PÚČIK, Miloslav: The East-West Security System and the Czechoslovak Army in the first Half of the 1960´s. Washington : The Woodrow Wilson Center – U. S. Army Center of Military History, 1995.
 
1994
HRONSKÝ, Marián: Le rôle de M.R. Štefánik dans les relations Franco-Tchécoslovaques pedant la premiére guerre mondiale. B.m.v. : Institut de l`Armée tchécoslovaque, b.r.v.
 
PÚČIK, Miloslav: The East-West Security System and the Czechoslovak Army in the First half of the 1960´s. London : IG2 7HH, b.r.v., 79 p.
 
PÚČIK, Miloslav: Military Aspects of the National Political Movement in Slovakia in 1968. In: International Conference on Cold War. Washington : Office of the Secretary of Defense, 1994.
 
ŠTAIGL, Jan: Vojenskopolitické aspekty vztahů ČSR k Maďarsku v období přípravy pařížské mírové konference (1945 – 1946). In: Sborník VA v Brně, řada C, mim. č. – Brno : Vojenská akademie, 1994, s. 425-432.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky