Vedecká rada

Členovia vedeckej rady Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava

Riaditeľ Vojenského historického ústavu :

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., Vojenský historický ústav

Predseda :
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Podpredseda :
Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Tajomník :
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., VHÚ- Vojenský historický archív

Členovia :
PhDr. Igor BAKA, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

PhDr. Viliam ČIČAJ, CSc., Historický ústav SAV

doc. Mgr. Peter ŠOLTÉS, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ - Vojenské historické múzeum

PhDr. Miroslav LONDÁK, DrSc., Historický ústav SAV

Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov 

PhDr. Marian UHRIN, PhD., Múzeum SNP

PhDr. Slavomír MICHÁLEK, DrSc., Historický ústav SAV

prof. PhDr. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc., UK, Filozofická fakulta

prof. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Dr. Imrich PURDEK, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Organizačný poriadok Vedeckej rady VHÚ: Logo_PDF

Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia Vedeckej rady VHÚ
Zo zasadnutia vedeckej rady VHÚ, 1. 2. 2023
Zo zasadnutia vedeckej rady VHÚ, 1. 2. 2023
Zo zasadnutia vedeckej rady VHÚ, 1. 2. 2023
Zo zasadnutia vedeckej rady VHÚ, 1. 2. 2023
Zo zasadnutia vedeckej rady VHÚ, 1. 2. 2023