Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vedecká rada

Aktualizované:

Členovia vedeckej rady Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava

Riaditeľ Vojenského historického ústavu :

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., Vojenský historický ústav

Predseda :
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Podpredseda :
Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Tajomník :
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., VHÚ- Vojenský historický archív

Členovia :
PhDr. Igor BAKA, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

PhDr. Viliam ČIČAJ, CSc., Historický ústav SAV

doc. Mgr. Peter ŠOLTÉS, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ - Vojenské historické múzeum

PhDr. Miroslav LONDÁK, DrSc., Historický ústav SAV

Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov 

PhDr. Marian UHRIN, PhD., Múzeum SNP

PhDr. Slavomír MICHÁLEK, DrSc., Historický ústav SAV

prof. PhDr. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc., UK, Filozofická fakulta

prof. PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Dr. Imrich PURDEK, PhD., VHÚ- Odbor vojensko-historických výskumov

Organizačný poriadok Vedeckej rady VHÚ: Logo_PDF

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky