Údolie smrti

Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.

Údolie smrti
Situačná mapa - Boje v Údolí smrti 25 - 27. 10. 1944
Symbolika TARAN - tank T-34/85 vklínený do nemeckého tanku PzKpfw. IV Ausf. J na rázcestí do Údolia smrti, september 2012
Tanky T-34/85 pri obci  Kapišová
Cesta do Údolia smrti
Tank T-34/85 z Údolia smrti pri hlavnej komunikácii do obcí Vyšná a Nižná Písaná
Tank T-34/85 v Údolí smrti
Sovietsky stredný tank T-34/85 v Údolí smrti
Tanky T-34/85 v Údolí smrti
Tanky T-34/85 v obci Nižná Písaná
Tank T-34/85 v katastri obce Vyšná Písaná
"Symbolika TARAN - tank T-34/85 vklinený do nemeckého tanku PzKpfw IV. Ausf. J na rázcestí do Údolia smrti (september 2018)
stredné tanky T34-85 v Údolí smrti medzi obcami Kapišová-Kružlová a Nižná Písaná (august 2017)
stredné tanky T34-85 v Údolí smrti medzi obcami Kapišová-Kružlová a Nižná Písaná (august 2017)
stredné tanky T34-85 v Údolí smrti v obci Kapišová (august 2017)
nový nápis v Údolí smrti realizovaný obcou Kružlová (apríl 2019)
stredný tank T34-85 v obci Kapišová v okrese Svidník v Údolí smrti (1.) (september 2018)
stredný tank T34-85 v obci Kapišová v okrese Svidník v Údolí smrti (2.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (1.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (2.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (3.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (4.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (5.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (6.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (7.) (september 2018)
stredný tank T34-85 zo symboliky Tanková rota v útoku v obci Kružlová v Údolí smrti v okrese Svidník (8.) (september 2018)
stredný tank T34-85, obec Nižná Pisaná v okrese Svidník  v Údolí smrti (september 2018)
Údolie smrti v katastri obce Kružlová (apríl 2019)
Taran tabuľa - 2020