Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko

Aktualizované:
V pôsobnosti Vojenského historického ústavu vo Svidníku a na Dukle je odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).

Úryvok z  prejavu arm. gen. Ludvíka Slobodu
 

Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít:

  1. Dukla – pamätník čs. armádneho zboru  v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
  2. Pamätník sovietskej armády v katastrálnom území Svidník.

Mapka_Expozícia Svidník a Duklianske bojisko_resize

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou v katastri Nižného Komárnika a Vyšného Komárnika. Sprístupnené sú aj zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky