Národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko

V pôsobnosti Vojenského historického ústavu vo Svidníku a na Dukle je odborná starostlivosť o Duklianske bojisko – národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dukelské bojisko (na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 24 z 27. 2. 1961).

Úryvok z  prejavu arm. gen. Ludvíka Slobodu
 

Národná kultúrna pamiatka je územne rozdelená do dvoch lokalít:

  1. Dukla – pamätník čs. armádneho zboru  v katastrálnom území Vyšný Komárnik,
  2. Pamätník sovietskej armády v katastrálnom území Svidník.

Mapka_Expozícia Svidník a Duklianske bojisko_resize

V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová až po slovensko-poľský hraničný priechod Dukla sa nachádza expozícia v prírode s rozmiestnenou bojovou technikou v katastri Nižného Komárnika a Vyšného Komárnika. Sprístupnené sú aj zrekonštruované delostrelecké palebné postavenia a bunkre jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Mapa územia od Duklianskeho priesmyku po Svidník
Symbolika TARAN - tank T-34/85 vklínený do nemeckého tanku PzKpfw. IV Ausf. J na rázcestí do Údolia smrti, marec 2015
 Boje v  Údolí smrti  25.-27.10.1944
Húfnica vz. 37 kal. 152 mm v katastri obce Nižný Komárnik
 85 mm protilietadlový kanón vz. 44 v katastri obce Nižný Komárnik
Delový areál v katastri obce Vyšný Komárnik, september 2012
Informačná tabuľa - Bunkre štábu 3. čs. brigády 1. ČSAZ - Vyšný Komárnik 8.2016Informačná tabuľa - Delový areál - Vyšný Komárnik 8.2016
Bunkre (zemlianky) štábu 3. čs.brigády 1.ČSAZ v ZSSR pri Vyšnom Komárniku
Informačná tabuľa - Delový areál - Vyšný Komárnik 8.2016
Symbol podpory letectva, Sovietske  lietadlo Li-2 v obci Vyšný Komárnik
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle – predný pohľad, september 2012
Pamätný cintorín  čs. armádneho zboru na Dukle, september 2012
Pomník prieskumnej jednotky „Míľnik“, ktorá prvá vstúpila na územie Československa, Dukla – zreštaurovaný september 2012
Pomník prieskumnej jednotky „Míľnik“, ktorá prvá vstúpila na územie Československa, Dukla – zreštaurovaný september 2012.jpg
Húfnica vz. 37 kal. 152 mm pri vyhliadkovej veži na Dukle (premiestnená v auguste 2009 z obce Dobroslava)
Vyhliadková veža - Dukla
Socha čs. vojaka osadená na pamätníku čs. armády na Dukle - verná kopia v bronze - 24.6.2015
Socha čs. vojaka osadená na pamätníku čs. armády na Dukle - verná kopia v bronze - 24.6.2015- 2
Socha čs. vojaka osadená na pamätníku čs. armády na Dukle - verná kopia v bronze - 24.6.2015
Socha čs. vojaka osadená na pamätníku čs. armády na Dukle - verná kopia v bronze - 24.6.2015
Pietna spomienka 73. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie na Dukle, 6.10.2017
 "Symbolika TARAN - tank T-34/85 vklinený do nemeckého tanku PzKpfw IV. Ausf. J na rázcestí do Údolia smrti, september 2018
 Ľahký obrnený transportér SdKfz 250/1 v expozícii Vyhliadkovej veže na Dukle, september 2018
Výstava "Duklianske bojisko v premenách času 1944 - 2018 v expozícii Vyhliadkovej veže na Dukle, september 2018
Pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle, jeho nasvietenie od júna 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, 5.10.2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, 5.10.2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, 5.10.2021
Delový areál v katastri obce Vyšný Komárnik, po repasácii diel 29. 6. 2022
Delový areál v katastri obce Vyšný Komárnik, po repasácii diel 29. 6. 2022