Zahraničné linky

Názov url
International Commission of Military History www.icmh-cihm.org/en/
Vojenský historický ústav Praha www.vhu.cz
Vojenský ústřední archiv Praha www.vuapraha.cz
Vojenské múzeá v ČR www.militarymuseum.cz
Národní archiv ČR www.nacr.cz
Národní knihovna ČR www.nkp.cz
Národní muzeum ČR www.nm.cz
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica www.nrsr.sk/dk/
Server historie Armády ČR www.vojenstvi.cz
Totalita cz www.totalita.cz
Historický ústav Akademie věd ČR www.hiu.cas.cz/cs/
Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR www.mua.cas.cz
Ústav pro studium totalitních režimů www.ustrcr.cz
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR www.usd.cas.cz
Československá obec legionářská www.csol.cz
Military server ČR www.valka.cz
Druhá světová válka www.fronta.cz
Hadtörténeti Intézet és Múzeum www.militaria.hu
Heeresgeschichtliches Museum www.hgm.or.at
Muzeum Wojska Polskiego www.muzeumwp.pl
Militärgeschichtliches Forschungsamt www.mgfa-potsdam.de
Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam www.zmsbw.de/
Service historique de la défense www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
US Army Center of Military History www.history.army.mil
Institute for Political Studies of Defence and Military History www.worldcat.org/identities/lccn-n2004098933/
History Made Every Day www.history.com
International Council of Museums (ICOM) www.icom.museum
European Center of Military History www.eucmh.com
California State Military Museum www.militarymuseum.org
Society for Army Historical Research www.sahr.co.uk
Heraldica www.heraldica.org/intro.htm
Scholars' guide to www tigger.uic.edu/~rjensen
Európska knižnica search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
Herder-institut www.herder-institut.de
Cold War History Research Center Budapest www.coldwar.hu
The World Remembers www.theworldremembers.org