Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Zahraničná spolupráca

Aktualizované:

VHÚ sa v oblasti svojej pôsobnosti intenzívne venuje aj rozvoju medzinárodnej spolupráce. V súlade s dlhodobým plánom zahraničných aktivít úspešne rozvíja spoluprácu s partnerskými pracoviskami:

Na multilaterálnej báze rozvíja VHÚ spoluprácu v rámci Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Military History Working Group - MHWG), pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií Partnerstva za mier. Každý rok sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Bukurešť – 2001, Praha – 2003, Budapešť – 2004, Viedeň – 2005, Kingston – 2007, Ľubľana – 2008, Bukurešť – 2009, Varšava – 2010, Belehrad – 2011, Viedeň – 2012, Sofia – 2013, Bratislava – 2014, Atény – 2015,  Ľubľana – 2016, Bukurešť – 2017, Belehrad - 2018, Budapešť – 2019, Košice - 2021, Gdyňa - 2022, Sibiu 2023, Viedeň - 2024).

 

VHÚ organizoval v roku 2006 v Bratislave v spolupráci so Service Historique de la Defense (Francúzska republika) 6.medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá bola počtom zastúpených krajín /18/, účastníkov /67/, ako aj množstvom príspevkov /30/ najväčšou konferenciou v dvadsaťtriročnej histórii CSWG.

VHÚ pripravil v roku 2014 v Bratislave v spolupráci s Centrom pre vojenskú históriu Kráľovskej dánskej akadémie obrany v Kodani 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov s názvom "Zmena doktrín – využitie minulosti v boji o súčasnosť". Konferencie sa zúčastnilo štyridsať historikov a vojenských odborníkov na danú problematiku zo štrnástich krajín sveta, ktorí predniesli 21 vedeckých referátov zaradených do 8 tematických blokov.

Na úspešné medzinárodné konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov, ktoré Vojenský historický ústav so svojimi zahraničnými partnermi pripravil v rokoch 2006 a 2014, nadviazal v roku 2021, keď sa v metropole východného Slovenska uskutočnil 20. ročník konferencie Pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov Konzorcia Partnerstvo za mier. Vrcholné vedecké podujatie tejto medzinárodnej organizácie zorganizoval v spolupráci s Centrom pre výskum vojenských dejín a sociálnych vied Bundeswehru v Postupime a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnili historici a vojenskí odborníci zo 17 krajín sveta, ktorí predniesli 22 vedeckých referátov zaradených do 7 tematických blokov.

VHÚ - VHM bolo v roku 2021 prijaté medzi členov Medzinárodnej rady múzeí (ICOM) - medzinárodnej organizácie, ktorá zastupuje múzeá a múzejných zamestnancov. Od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie, ktorým je ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva. ICOM združuje viac ako 32 000 členov a tvoria ho národné výbory, ktoré zastupujú 136 krajín a medzinárodné výbory, združujúce múzejníkov z celého sveta na základe špecializácie. VHÚ - VHM pôsobí v rámci Slovenského komitétu ICOM a má svojich zástupcov aj v medzinárodných komitétoch - v Medzinárodnom komitéte pre muzeológiu (ICOFOM) a Medzinárodnom komitéte pre múzeá a zbierky zbraní a vojenskej histórie (ICOMAM). (https://icom.museum/en/)

Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Medzinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch  usporiadaných v Európe (http://www.icmh-cihm.org/en/).

Vademecum CIHM/ICMH - národnej komisie 
Logo_PDF
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky