Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Komisia na tvorbu zbierok

Aktualizované:
Na základe § 9 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s Organizačným poriadkom VHÚ Bratislava č. VHÚ-300/2019, Organizačným a rokovacím poriadkom Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany VHÚ Bratislava č. VHÚ-328/2016 a čl. 2.5 Nariadenia riaditeľa VHÚ Bratislava č.1/2024 zriaďujem od 1.1.2024 komisiu na tvorbu zbierok pre rok 2024 v zložení:
 

Predseda:

Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ – Múzejné oddelenie Piešťany

Tajomník:

PhDr. Viera JURKOVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Členovia:

IMgr. Ján BRACHO, MO SR - Sekcia majetku a infraštruktúry / Odbor správy hnuteľného majetku štátu / Oddelenie podpory nakladania s hnuteľným majetkom

Mgr. Andrej BOLERÁZSKY, Balneologické múzeum Imricha Wintera

pplk. Mgr. Miroslav BURČÍK, VHÚ – riaditeľstvo

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov

Mgr. Adrián DROBŇÁK, VHÚ– Odbor vojensko-historických výskumov

pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK, VHÚ – riaditeľ VHM Piešťany

Mgr. Peter HOLÍK, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Svidník

Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Svidník

Edita POPLUHÁROVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Tomáš HANICH, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Richard HATTALA, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Dušan DZURO, VHÚ - Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Lukáš DANKO, VHÚ - Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Súbory na stiahnutie

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky