117. výročie narodenia generálplukovník in memoriam Jána Goliana
117. výročie narodenia generálplukovník in memoriam Jána Goliana

117. výročie narodenia generálplukovníka in memoriam Jána Goliana

Ján Golian sa narodil 26. 1. 1906 v Dombóváre, župa Tolná (dnes Maďarsko), v rodine Rudolfa Goliana a Gizely, rodenej Nagyovej. Po štúdiu na 4-ročnej nižšej strednej internátnej škole v Bojnej pri Topoľčanoch, pokračoval v štúdiu na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave (1921 -1925).…

Čítať viac

Dejepis „trochu inak“ a spomienkové stretnutia pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Svidník

Z hľadiska priebehu vyučovacieho procesu predstavoval 18. január 2023 pre viac ako dvesto žiakov piatich základných škôl sídliacich v meste Svidník aspoň „chvíľkové“ vybočenie zo štandardne zabehnutých koľají. V priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia…

Čítať viac
78. výročie fašistických represálií v Ostrom Grúni a Kľaku
78. výročie fašistických represálií v Ostrom Grúni a Kľaku

78. výročie fašistických represálií v Ostrom Grúni a Kľaku

Protifašistický odboj v Kľakovskej doline Podhorské dediny, osady a samoty v Kľakovskej doline boli počas Slovenského národného povstania na jeseň 1944 veľkou partizánskou základňou. Zdržiavalo sa tu asi 3 000 partizánov, najmä z partizánskych brigád kpt. J. Nálepku, Jána Žižku a Hornonitrianske…

Čítať viac
Rok 2022 – úspešný rok v oblasti investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby objektov VHÚ
Rok 2022 – úspešný rok v oblasti investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby objektov VHÚ

Rok 2022 – úspešný rok v oblasti investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby objektov VHÚ

Rozpočtová organizácia Vojenský historický ústav so sídlom v Bratislave („VHÚ“) má vo svojej správe 152 stavebných objektov, ktoré sa nachádzajú v lokalitách Bratislava, Piešťany, Svidník, Vyšný Komárnik a Tokajík. Dňa 17. decembra 2021 sme Vám na webovej stránke VHÚ priniesli článok „Rok 2021 – …

Čítať viac
Informujeme

Identifikačná karta pre zahraničný letecký personál (AC 2 Mikuláš Grofčík)

Významným momentom pri formovaní československej armády vo Veľkej Británii bolo prijatie Dohody medzi dočasnou československou vládou a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska…

čítať viac »

Major Michal BIŠČO

Narodil sa 8. septembra 1904 v Hlohovci. Na prezenčnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1926 v leteckom pluku 3 M. R. Štefánika, po absolvovaní vyššej priemyslovej školy. 13. novembra 1926 ho pre…

čítať viac »

Tyršov odznak zdatnosti

Telesná výchova a šport v Československu po roku 1945 nadviazali na činnosť tradičných telovýchovných organizácií z konca 19. a prvej polovice 20. storočia, predovšetkým na aktivity Československej…

čítať viac »

Letecká kombinéza príslušníka akrobatickej skupiny Biele Albatrosy

V roku 2016 bola do zbierky XIV - výstrojný materiál zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany zaradená aj letecká kombinéza príslušníka akrobatickej skupiny Biele Albatrosy - plk. I…

čítať viac »

Major Michal BIŠČO

Narodil sa 8. septembra 1904 v Hlohovci. Na prezenčnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1926 v leteckom pluku 3 M. R. Štefánika, po absolvovaní vyššej priemyslovej školy. 13. novembra 1926 ho pre…

Ďalšie osobnosti

Identifikačná karta pre zahraničný letecký personál (AC 2 Mikuláš Grofčík)

Významným momentom pri formovaní československej armády vo Veľkej Británii bolo prijatie Dohody medzi dočasnou československou vládou a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska…

Ďalšie exponáty