Knižnica VHÚ

 • buduje a uchováva knižný a časopisecký fond z oblasti vojenstva a vojenskej histórie s dôrazom na vojenskú históriu Slovenska;
 • sprístupňuje odbornú literatúru prioritne pracovníkom ústavu, rezortným pracovníkom MO SR a pracovníkom spoločenskovedných inštitúcií a zariadení;
 • dokumentačne spracováva periodické a iné informačné zdroje;
 • buduje elektronický katalóg, špecializované kartotéky a klasický menný katalóg;
 • mapuje historiografiu vojenských dejín Slovenska;
 • spracováva tematické a personálne bibliografie a rešerše;
 • zúčastňuje sa na prezentácii vojenskej historickej vedy;
 • zabezpečuje špecifické činnosti v systéme plnenia úloh VHÚ.

Špeciálny knižničný fond obsahuje 23 720 knižničných jednotiek – kníh, časopisov, zborníkov, DVD (k 31. 12. 2022). Ročný prírastok predstavuje cca 300 jednotiek, ktoré sú získavané kúpou, výmenou a darom. Knižnica disponuje 51 aktuálnymi titulmi periodík, z toho 14 zahraničnými. Nákup kníh a časopisov je ročne realizovaný za cca 3 000 €.  

Informačný spravodaj

Kvartálny informačný prehľad z oblasti vojenstva a vojenskej histórie od najstarších čias po súčasné obdobie obsahuje súpis najnovších prírastkov knižnice Vojenského historického ústavu. Okrem bibliografických záznamov monografií, syntéz, pramenných edícií, mono- i polytematických zborníkov prináša tiež záznamy vedeckých štúdií, statí, odborných článkov, recenzií, správ a pod. Záznamy sú triedené abecedne v príslušných chronologicko-tematických skupinách, v rámci ktorých sú najskôr uvedené štúdie a články z periodík a zborníkov a za nimi nasledujú knižné tituly.

Na intranete Ministerstva obrany SR sú tiež dostupné:  ​
 • elektronický katalóg knižnice od roku 1999, ktorý obsahuje záznamy kníh, encyklopédií, slovníkov, príručiek a iných materiálov vydaných od roku 1999, ktoré sa týkajú vojenstva, vojenských dejín Slovenska a bezpečnostnej politiky;
 • databáza štúdií, statí, článkov, recenzií publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, v zborníkoch periodických, tematických, konferenčných, jubilejných a pod. od roku 1998;
 • on-line katalóg časopisov, novín a periodických zborníkov, ktoré knižnica zhromažďovala od roku 1967.
   
Názov súboru PDF
Knižničný poriadok knižnice VHÚ PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.91 MB)
Informačný spravodaj č. 4/2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 602.28 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 405.06 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 490.34 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 319.38 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2021 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 271.94 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2021 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 311.6 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2021 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 321.9 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2021 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 363.11 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 244.15 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 342.89 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 335.89 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 370.33 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 215.69 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 302.32 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 317.02 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 366.47 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 356.47 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 276.76 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 334.53 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 317.91 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 343.93 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 345.71 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 403.04 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 483.2 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 404.1 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 391.72 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 301.18 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 587.95 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 159.18 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 515.38 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 499.2 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 627.75 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2014 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 518.34 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2014 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 202.42 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2014 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 146.44 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2014 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 264.54 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2013 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 192.8 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2013 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 223.73 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2013 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 268.59 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2013 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 237.68 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2012 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 205.69 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2012 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 204.68 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2012 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 253.93 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2012 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 224.66 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2011 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 116.81 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2011 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 140.76 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2011 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 209.86 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2011 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 188.62 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2010 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 182.81 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2010 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 85.43 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2010 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 151.24 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2010 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 132.74 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2009 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 141.75 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2010 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 87.77 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2009 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 236.69 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2009 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 190.02 kB)
Informačný spravodaj č. 4/2008 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 161.85 kB)
Informačný spravodaj č. 3/2008 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 171.08 kB)
Informačný spravodaj č. 2/2008 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 134.3 kB)
Informačný spravodaj č. 1/2008 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 146.22 kB)