Vyhliadková veža

Oznam o uzatvorení vyhliadkovej veže 

Prst

V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej môže návštevník vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30.výročia bojov o Duklu. Je vysoká 49 m a bola postavená na mieste pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1.čs. armádneho zboru. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela: akad. sochára A. Račka Vítanie osloboditeľov, figurálna kompozícia Spoločný boj akad. sochára J. Koreňa a súsošie Žalujem akad. sochára J. Kulicha. Exteriér veže dopĺňa Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad. sochára F. Patočku. Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944".


 
(Dukla - Vyhliadková veža a okolie - 23.11.2011)
Pohľad na vyhliadkovú vežu na Dukle
Pohľad na vyhliadkovú vežu na Dukle po oprave hornej a dolnej kopuly - september 2009
Vstup do vyhliadkovej veže s plastikou Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad.soch. F.Patočku
Sovietsky mínomet vz.38 kal. 120 mm vo vstupnej hale vyhliadkovej veže
Umelecké dielo Vítanie osloboditeľov od akad.sochára A. Račka vo vstupnej hale
Pohľad z vyhliadkovej veže na Dukliansky priesmyk na slovensko-poľskej hranici
Dukliansky priesmyk – bezmenné výšiny významné vojensko-strategické oporné body v boji o čs. hranice
Situačná mapa bojov o Duklu a prezentácia fotografií Karpatsko-duklianskej operácie v hornej kupole vyhliadkovej veže
Dukliansky priesmyk - pohľad na cestnú komunikáciu smerom z Vyšného Komárnika do Svidníka
Húfnica vz. 37 kal. 152 mm premiestnená z obce Dobroslava a inštalovaná v areáli vyhliadkovej veže na Dukle - august 2009
Súsošie Žalujem - autor Ján Kulich
Bitevné lietadlo Avia B-33 vo vnútorných priestoroch vyhliadkovej veže
Pohľad z vyhliadkovej veže Dukla (apríl 2016)
Vyhliadková veža Dukla (apríl 2016)
Vyhliadková veža v priestore Duklianskeho priesmyku  (6.10.2017)
Vyhliadková terasa vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)
Vyhliadková terasa vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)
Vstupná hala vo Vyhliadkovej veži (5.10.2017)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (13.6.2017)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (August 2017)
Vyhliadková veža (august 2017)
Nové grafické prvky a zbierkové predmety v prízemí Vyhliadkovej veže na Dukle (júl 2019)
Nové grafické prvky a zbierkové predmety v prízemí Vyhliadkovej veže na Dukle (júl 2019)
Nové grafické prvky a zbierkové predmety v prízemí Vyhliadkovej veže na Dukle (júl 2019)
Nové grafické prvky a zbierkové predmety v prízemí Vyhliadkovej veže na Dukle (júl 2019)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (Júl 2020)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (Júl 2020)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (Júl 2020)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (Júl 2020)
Interiér Vyhliadkovej veže na Dukle (Júl 2020)
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021
Vyhliadková veža na Dukle po ukončení 1. etapy modernizácie, september - október 2021