Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vyhliadková veža

Aktualizované:

1356_otvaracie-hodiny-vyhliadkova-veza


V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských štátnych hraniciach (asi jeden km východne od hraničného priechodu Vyšný Komárnik – Barwinek) je umiestnená vyhliadková veža. Návštevníkom ponúka panoramatický pohľad na širokú časť územia slovensko-poľského pohraničia, vrátane samotného Duklianskeho priesmyku (nadmorská výška 502 m n. m.), dejiska hlavných bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie (KDO). Veža bola verejnosti slávnostne sprístupnená v októbri 1974 pri príležitosti osláv 30. výročia KDO. Je vysoká 49 m a postavená bola na mieste pôvodnej 18 m vysokej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959, ktorá verejnosti slúžila do roku 1967. Bola umiestnená približne v rovnakom priestore, kde mal v čase KDO jednu zo svojich dočasných veliteľských pozorovateľní veliteľ 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, brigádny generál Ludvík Svoboda.. 

Objekt je tvorený prízemnou a vežovou časťou. V interiéri prízemnej časti sa nachádzajú umelecké diela: Vítanie osloboditeľov od akad. sochára A. Račka, drevená figurálna kompozícia Spoločný boj od akad. sochára J. Koreňa, súsošie Žalujem spolu s plastikou čs. štátneho znaku od akad. sochára J. Kulicha a epoxidový model sochy čs. vojaka od akad. sochára P. Meszároša. Popritom tu bola postupne vybudovaná aj zaujímavá expozícia ťažkej bojovej techniky na čele s bojovým lietadlom Avia B-33 (čs. licenčná výroba sovietskeho lietadla Iljušin Il-10). Tento exponát bol v roku 2012 demontovaný z podstavca v Nižnom Komárniku, kde sa nachádzal od roku 1964. V rokoch 2012 – 2015 bol kompletne zrekonštruovaný špecialistami Vrtuľníkového krídla gen. Jána Ambruša v Prešove. Po jeho rekonštrukcii bol inštalovaný v priestoroch expozície veže. Okrem neho sa tu nachádza aj 120-mm sovietsky plukovný mínomet vzor 1938, 12,7-mm veľkokalibrový guľomet DŠK vzor 1938/46, 76,2-mm sovietsky divízny kanón vzor 1942 (ZIS-3), 45-mm sovietsky protitankový kanón vzor 1937, 120-mm nemecký mínomet vzor 1942 a napokon aj vzácny nemecký obrnený transportér Sonderkraftfahrzeug 250 250/1. Tieto exponáty sú vhodne doplnené panelovou výstavou Duklianske bojisko od roku 1944 po súčasnosť, veľkorozmernou situačnou mapou Pamätníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle a výstavou prezentujúcou nálezy predmetov z duklianskeho bojiska. 

Vežová časť objektu je tvorená vrchnou vyhliadkovou a spodnou expozičnou kupolou. Medzi nimi sa na streche expozičnej kupoly nachádza zrekonštruovaná otvorená vyhliadková terasa. Do komplexne zrekonštruovanej a zmodernizovanej vyhliadkovej kupoly (v rámci druhej etapy rekonštrukcie veže v rokoch 2022 – 2023) boli spolu s príslušným multimediálnym vybavením inštalované aj expozičné panely. Návštevníkom ponúkajú množstvo informácií a fotografií nielen o Duklianskom priesmyku, ale aj o jednotlivých bojových operáciách, ktoré sa na jeho území odohrali počas oboch svetových vojen. Na orientáciu v teréne bojiska tu slúžia aj tri dotykové obrazovky znázorňujúce panoramatické zábery okolia s vyznačenými dôležitými geografickými a orientačnými bodmi. Na veľkej multimediálnej dotykovej obrazovke majú návštevníci predovšetkým možnosť vzhliadnuť dokumentárne filmy pochádzajúce z produkcie VHÚ. Na dotykovom multimediálnom interaktívnom stole je potom zobrazené porovnanie plánu úderu sovietskej Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu a situačnej mapy v priestore Duklianskeho priesmyku od 30. septembra do 5. novembra 1944. Komplexnou modernizáciou a rekonštrukciou si postupne prešla aj expozičná kupola, kde bola nainštalovaná rozsiahla panelová expozícia s názvom „Duklianske bojisko v premenách času“. Tá návštevníkom prináša predovšetkým súbor komplexných informácií týkajúcich sa jednotlivých národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových a ďalších objektov nachádzajúcich sa v priestore duklianskeho bojiska od ich vzniku až po súčasnosť, a taktiež aj o odmínovaní priestoru severovýchodného Slovenska a napokon aj o materiálnych škodách, ktoré po sebe v tomto regióne zanechala vojnová spúšť. Jednotlivé panely sú pritom doplnené o množstvo vzácnych a zaujímavých dobových historických fotografií. Okrem toho tu bola tiež vytvorená aj imitácia mínového poľa s použitím nálezov (protipechotných a protitankových mín) pochádzajúcich priamo z duklianskeho bojiska. Napokon boli v týchto priestoroch nainštalované aj moderné dotykové multimediálne obrazovky spolu s dotykovým multimediálnym interaktívnym stolom. Po dokončení jednotlivých prác bola táto kupola verejnosti vôbec po prvýkrát za celé obdobie existencie veže od roku 1974 sprístupnená práve symbolicky v deň osláv 79. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (6. október 2023).  

Exteriér veže tvoria popri plastike s názvom Lipová ratolesť od akad. sochára F. Patočku, aj tri exponáty ťažkej bojovej techniky. Konkrétne sa jedná o 120-mm sovietsky plukovný mínomet vzor 1938, 152-mm kanónovú húfnicu vzor 1937 s kolesnou a stredný tank T-34/85. Umiestnená je tu aj orientačná tabuľa s vyznačenými jednotlivými lokalitami duklianskeho bojiska. V roku 2021 tu ešte v rámci prvej etapy rekonštrukcie veže pribudli aj bezbariérové vstupy. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944".

Text: VHÚ
Foto: VHÚ

veza
 
(Dukla - Vyhliadková veža a okolie  23.11.2011)

Pohĺad na Vyhliadkovú vežu na Dukle (2)

(Pohĺad na Vyhliadkovú vežu na Dukle, 2023)
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky