Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vyhliadková veža

Aktualizované:

 

Oznam o otvorení vyhliadkovej veže 

PrstV priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských štátnych hraniciach (asi jeden km východne od hraničného priechodu Vyšný Komárnik – Barwinek) je umiestnená vyhliadková veža. Návštevníkom ponúka panoramatický pohľad na širokú časť územia slovensko-poľského pohraničia, vrátane samotného Duklianskeho priesmyku (nadmorská výška 502 m n. m.), dejiska hlavných bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie (KDO). Veža bola verejnosti slávnostne sprístupnená v októbri 1974 pri príležitosti osláv 30. výročia KDO. Je vysoká 49 m a postavená bola na mieste pôvodnej 18 m vysokej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959, ktorá verejnosti slúžila do roku 1967. Bola umiestnená približne v rovnakom priestore, kde mal v čase KDO jednu zo svojich dočasných veliteľských pozorovateľní veliteľ 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, brigádny generál Ludvík Svoboda. 

Objekt je tvorený prízemnou a vežovou časťou. V interiéri prízemnej časti sa nachádzajú umelecké diela: Vítanie osloboditeľov od akad. sochára A. Račka, drevená figurálna kompozícia Spoločný boj od akad. sochára J. Koreňa, súsošie Žalujem spolu s plastikou čs. štátneho znaku od akad. sochára J. Kulicha a epoxidový model sochy čs. vojaka od akad. sochára P. Meszároša. Popritom tu bola postupne vybudovaná aj zaujímavá expozícia ťažkej bojovej techniky na čele s bojovým lietadlom Avia B-33 (čs. licenčná výroba sovietskeho lietadla Iljušin Il-10). Tento exponát bol v roku 2012 demontovaný z podstavca v Nižnom Komárniku, kde sa nachádzal od roku 1964. V rokoch 2012- 2015 bol kompletne zrekonštruovaný špecialistami Vrtuľníkového krídla gen. Jána Ambruša v Prešove. Po jeho rekonštrukcii bol inštalovaný v priestoroch expozície veže. Okrem neho sa tu nachádza aj 120-mm sovietsky plukovný mínomet vzor 1938, 12,7-mm veľkokalibrový guľomet DŠK vzor 1938/46, 76,2-mm sovietsky divízny kanón vzor 1942 (ZIS-3), 45-mm sovietsky protitankový kanón vzor 1937, 120-mm nemecký mínomet vzor 1942 a napokon aj vzácny nemecký obrnený transportér Sonderkraftfahrzeug 250/1.

Tieto exponáty sú vhodne doplnené panelovou výstavou Duklianske bojisko od roku 1944 po súčasnosť, veľkorozmernou situačnou mapou Pamätníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle a výstavou prezentujúcou nálezy predmetov z duklianskeho bojiska. Vežová časť objektu je tvorená vrchnou vyhliadkovou a spodnou expozičnou kupolou. Medzi nimi sa na streche expozičnej kupoly nachádza zrekonštruovaná otvorená vyhliadková terasa.

Do komplexne zrekonštruovanej a zmodernizovanej vyhliadkovej kupoly (v rámci druhej etapy rekonštrukcie veže v rokoch 2022 – 2023) boli spolu s príslušným multimediálnym vybavením inštalované aj expozičné panely. Návštevníkom ponúkajú množstvo informácií a fotografií nielen o Duklianskom priesmyku, ale aj o jednotlivých bojových operáciách, ktoré sa na jeho území odohrali počas oboch svetových vojen. Na orientáciu v teréne bojiska tu slúžia aj tri dotykové obrazovky znázorňujúce panoramatické zábery okolia s vyznačenými dôležitými geografickými a orientačnými bodmi. Na veľkej multimediálnej dotykovej obrazovke je zobrazené porovnanie plánu úderu sovietskej Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc Slovenskému národnému povstaniu a situačnej mapy v priestore Duklianskeho priesmyku od 30. septembra do 5. novembra 1944. V súčasnosti je realizovaná modernizácia spodnej kupoly veže. Pribudne tu nová stála expozícia s názvom Duklianske bojisko v premenách času, ktorá bude taktiež doplnená o príslušné multimediálne vybavenie.

Exteriér veže tvoria popri plastike s názvom Lipová ratolesť (symbol slovanskej vzájomnosti) od akad. sochára F. Patočku, aj tri exponáty ťažkej bojovej techniky. Konkrétne sa jedná o 120-mm sovietsky plukovný mínomet vzor 1938, 152-mm kanónovú húfnicu vzor 1937 s kolesnou a stredný tank T-34/85. Umiestnená je tu aj orientačná tabuľa s vyznačenými jednotlivými lokalitami duklianskeho bojiska. V roku 2021 tu ešte v rámci prvej etapy rekonštrukcie veže pribudli aj bezbariérové vstupy. 

Vyhliadková veža na Dukle je od 27. júna 2023 v súlade s otváracími hodinami opäť sprístupnená pre širokú verejnosť.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944".

Text: VHÚ
Foto: VHÚ

 
(Dukla - Vyhliadková veža a okolie - 23.11.2011)
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky