Pracovníci VHM

pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK, riaditeľ VHM +421 33 791 3801
rtm. Marek ČANAKY, starší poddôstojník +421 33 791 3803
Ing. Štefan SOPČÁK, odborný referent - špecialista  
Aneta VATRTOVÁ +421 33 791 3804