Vedenie a riaditeľstvo VHÚ

  VEDENIE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., riaditeľ VHÚ +421 2/482 077 03
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., riaditeľ odboru VHV – zástupca riaditeľa VHÚ  +421 2/482 077 02
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., riaditeľ VHA +421 2/482 077 12
pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK, riaditeľ VHM +421 33/791 3801
pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS, riaditeľ OLZ VHÚ +421 2/482 077 25,

RIADITEĽSTVO VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

pplk. Mgr. Miroslav BURČÍK, vedúci starší dôstojník- odborný špecialista +421 2/482 077 07
npor. Ing. Radka BASÁROVÁ starší dôstojník riaditeľstva VHÚ  +421 2/482 077 17
odborný referent (VS) +421 2/482 077 03

ODDELENIE FINANČNÉHO A PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA VHÚ

Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ, vedúca oddelenia finančného a personálneho zabezpečenia +421 2/482 077 04
Eva BUDZAKOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 05
JUDr. Ľudovít ÁBEL, vedúci referent +421 2/482 077 17
František PÁLKA, samostatný referent – technik BOZP +421 2/482 077 26
Mgr. Zuzana ČERI, odborný referent – špecialista +421 2/482 077 06

ODBOR LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA VHÚ

pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS, riaditeľ OLZ VHÚ +421 2/482 077 25
Ing. Ivan BOLEBRUCH, odborný referent - špecialista +421 2/482 077 27
Ing. Jozef KUSALA, odborný referent - špecialista +421 2/436 307 11
Tamara FILLOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 26

 
1-15-252_8314