Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vedenie a riaditeľstvo VHÚ

Aktualizované:

  VEDENIE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., riaditeľ VHÚ +421 2/482 077 03
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., riaditeľ odboru VHV – zástupca riaditeľa VHÚ  +421 2/482 077 02
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., riaditeľ VHA +421 2/482 077 12
pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK, riaditeľ VHM +421 33/791 3801
pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS, riaditeľ OLZ VHÚ +421 2/482 077 25

RIADITEĽSTVO VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

pplk. Mgr. Miroslav BURČÍK, vedúci starší dôstojník- odborný špecialista +421 2/482 077 07
kpt. Ing. Radka BASÁROVÁ vedúci starší dôstojník riaditeľstva VHÚ +421 2/482 077 17
Andrea Machovičová sekretariát +421 2/482 077 03

ODDELENIE FINANČNÉHO A PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA VHÚ

Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ, vedúca oddelenia finančného a personálneho zabezpečenia +421 2/482 077 04
Eva BUDZAKOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 05
JUDr. Ľudovít ÁBEL, vedúci referent +421 2/482 077 24
František PÁLKA, samostatný referent – technik BOZP +421 2/482 077 21
odborný referent – špecialista +421 2/482 077 06

ODBOR LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA VHÚ

pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS, riaditeľ odboru +421 2/482 077 25

ODDELENIE LOGISTIKY A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY

Ing. Jozef KUSALA, vedúci referent - vedúci oddelenia +421 2/482 077 11
Ing. Ivan BOLEBRUCH, odborný referent - špecialista +421 2/482 077 27
Mgr. Vladimíra CHRVALOVÁ, odborný referent - špecialista +421 2/482 077 08
Mgr. Lenka POKORNÁ, odborný referent (VS) +421 2/482 077 26
Dana JAKUBIČKOVÁ, odborný referent (VS) +421 2/482 077 26

ODDELENIE FYZICKEJ A OBJEKTOVEJ OCHRANY

Ladislav VARGA-KORYTÁR,  vedúci  oddelenia +421 2/434 289 70
Igor TRENČANSKÝ, pracovník fyzickej a objektovej ochrany +421 2/434 289 70
Ladislav BALLA, pracovník fyzickej a objektovej ochrany +421 2/434 289 70
Peter LUKAS, pracovník fyzickej a objektovej ochrany +421 2/434 289 70
Július SZABO, pracovník fyzickej a objektovej ochrany +421 2/434 289 701-15-252_8314
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky