Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.

Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Vojenský historický archív
riaditeľ

Adresa: Krajná 27, 821 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 482 077 12
E-mail: vha@vhu.sk

« späť