Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné vedeckovýskumné smery

Aktualizované:Hlavné vedecko-výskumné smery VHÚ na roky 2024 – 2028

1)
Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja; vzťah armády a spoločnosti,

2) Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území Slovenska,

3) Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch,

4) Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,

5) Pramene k vojenským dejinám Slovenska.  

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky