Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Užitočné adresy

Aktualizované:

Vojenský archív centrálna registratúra
Univerzitné námestie 2
917 00 Trnava
tel. 0960 395 211 (00421 33 551 1347) – informátor
0960 395 210 – sekretariát
0960 395 218 – informácie o vybavovaní žiadostí
fax. 0960 395 350 – sekretariát
E-mail: va-cr@mod.gov.sk
Vojenský ústřední archiv
Pilotů 217 / 12
160 01 Praha 6 – Ruzyně,
tel. 00420 973 206 126 – sekretariát
00420 973 206 101 – bádateľna
fax: 00420 973 206 129
Web: http://www.vuapraha.cz/
E-mail: podatelna-vua@army.cz
Správní archiv Armády ČR
Nám. Republiky 4
771 11 Olomouc
tel. 00420 973 406 908 – sekretariát:
00420 973 406 904 – bádateľna
fax: 00420 973 402 203
Web: http://www.vuapraha.cz/
E-mail: sklenovm@army.cz
Archív Ministerstva vnútra SR
sídlisko Západ
05 401 Levoča
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Odbor archívov a registratúr
Križkova č. 7
811 04 Bratislava
tel. 02/5249 7629 – riaditeľ
tel. 02/5728 3220 – sekretariát
E-mail: oar.svs@mvsr.vs.sk
Vojnové hroby a cintoríny:
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy  Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov  Oddelenie miestnej štátnej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava
tel.: Ing. Jana Kráľová 02/48592318
E-mail: jana.kralova2@minv.sk
Ministerstvo obrany SR Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
tel.: vedúci oddelenia +421 960 317 493, +421 903 824 014
Slovenský Červený kríž
Grösslingová 24
814 46 Bratislava
tel.: 02/5710 2301
Web: www.redcross.sk
Web: http://www.redcross.sk/
E-mail: sekretariat@redcross.sk
Archívne dokumenty pohraničnej stráže z teritória súčasnej Českej republiky:
Policie ČR
Správa jihomoravského kraje
MV ČR/AK
Kounicova 24
Brno 611 32

Archiv Muzea Policie ČR
Ke Karlovu 4
Praha 120 00
Archívne dokumenty pohraničnej stráže z teritória súčasnej Slovenskej republiky:
Archív Ústavu pamäti národa
Nám. slobody 6
817 83 Bratislava 15
Sídlo archívu: Miletičova 7
821 08 Bratislava
Telefón: 02 / 593 00 311 (spojovateľka)
Email: info@upn.gov.sk
Web: www.upn.gov.sk
Vojenský historický archív  v Budapešti
Hadtörténelmi Levéltár
Kapisztrán tér 2-4
Budapest, H-1014
Tel.: (36-1) 325-1676, Fax: (36-1) 325-1677
Web: http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum
E-mail: hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu
Vojenský historický archív  vo Viedni
Kriegsarchiv
Nottendorfer Gasse 2
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 795 40 452
Web: http://www.oesta.gv.at/site/5001/default.aspx
E-mail: kapost@oesta.gv.at
Vojenský historický archív  vo Varšave
CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 WARSZAWA
tel. (0-22) 681 31 44 (sekretariat)
Web: http://www.caw.wp.mil.pl
E-mail: caw@wp.mil.pl
State Archival Service of Russia
ul. Il’inka, 12
103132, Moskva
Russia
tel.+7 95 206 23 25
Web: www.rusarchives.ru
Ruský štátny Vojenský historický archív  v Moskve
2-я Бауманская ул., 3
107005, Москва,
Код: 8 (499)
tel. 261-20-70
Web: http://www.rusarchives.ru/federal/rgvia/index.shtml#vv
Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie
Archivny gorodok
Moskovskaja oblasť
Podolsk
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky