Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Ako získať publikácie

Aktualizované:
Publikácie vojenských historikov vydané Vojenským historickým ústavom, Ministerstvom obrany SR alebo v iných vydavateľstvách, sú dostupné:
 
  • v kamenných predajniach (Magnet Press, Martinus, Panta Rhei, Artforum apod.);
     
  • v elektronických kníhkupectvách (www.press.sk, www.martinus.sk, www.gorila.sk apod.);
     
  • publikácie, ktoré nie sú v bežnej predajnej sieti, sú k dispozícii v univerzitných, ústavných, štátnych vedeckých, krajských, okresných knižniciach a tiež v niektorých regionálnych knižniciach; elektronická verzia týchto prác je tiež plnotextovo sprístupnená http://www.vhu.sk/501-sk/syntezy-monografie-a-zborniky-vhu-od-roku-1993//  
     
  • práce staršieho vročenia sú rozobraté, v prípade novších kníh, ktoré sa nedajú kúpiť, je tiež možné dohodnúť recipročnú výmenu za titul s vojensko-historickou tematikou, ktorý VHÚ vo fonde knižnice zatiaľ nemá (sedovab@mod.gov.sk).
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky