Vojnový cintorín Hunkovce

Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias druhej svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992, (tá sa stala základom Dohody o vojnových hroboch medzi oboma štátmi z 2. 3. 1999), ho nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala. Roku 1995 bol vysvätený. Tu našlo miesto svojho posledného odpočinku takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža sú uvedení štyria padlí. Pre cintorín je príznačný centrálny kríž, ktorý stojí v mulde naplnenej vodou a zásobovanej z prameňa nachádzajúceho sa nad cintorínom. Odtiaľ steká voda žliabkom pozdĺž hlavného chodníka do jazierka pri vchode na cintorín a potom ďalej do odtoku. Vstupná budova z dreva je typickým regionálnym architektonickým prvkom. Plot okolo cintorína je pokrytý drevenými šindľami. Je postavený rovnako ako podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová cesta z miestnej bridlice
Vstupná brána na cintorín nemeckých vojakov
Centrálny kríž
Celkový pohľad na hroby od vchodu do cintorína
Kríže na hroboch nemeckých vojakov
Nápis na kamennom plote cintorína
Pietny akt na nemeckom vojnovom cintoríne v Hunkovciach (5. október 2018)