Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojnový cintorín Hunkovce

Aktualizované:
Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias druhej svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992, (tá sa stala základom Dohody o vojnových hroboch medzi oboma štátmi z 2. 3. 1999), ho nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala. Roku 1995 bol vysvätený. Tu našlo miesto svojho posledného odpočinku takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža sú uvedení štyria padlí. Pre cintorín je príznačný centrálny kríž, ktorý stojí v mulde naplnenej vodou a zásobovanej z prameňa nachádzajúceho sa nad cintorínom. Odtiaľ steká voda žliabkom pozdĺž hlavného chodníka do jazierka pri vchode na cintorín a potom ďalej do odtoku. Vstupná budova z dreva je typickým regionálnym architektonickým prvkom. Plot okolo cintorína je pokrytý drevenými šindľami. Je postavený rovnako ako podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová cesta z miestnej bridlice
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky