Rada pre vojenskú symboliku

Predseda: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava

Podpredseda: prof. PhDr. Leon SOKOLOVSKÝ, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Tajomník: Dr. Imrich PURDEK, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Členovia:

JUDr. Július HANDLOVSKÝ – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SEĽUZ

Mgr. Milan Ján PILIP – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Mgr. Dušan FISCHER – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SEMOD 

pplk. Mgr. Monika VAĽOVÁ – Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (88/2021)

Ing. Zdenko ZAŤKO – Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky (30/2019)

kpt. Ing. Tomáš LACIŇÁK – spoločné operačné veliteľstvo 

plk. Ing. Dušan KOŠÚT – sily pre špeciálne operácie

mjr. Ing. Martin PORUBIAK  – pozemné sily (108/2020)

mjr. Mgr. Zdenko BARANEC – vzdušné sily (75/2017)

doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Art. Peter VALACH – Slovenská heraldická spoločnosť

Doc. PhDr. Ing. GLEJTEK, PhD. – Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

                    Dokumenty a zasadania Rady pre vojenskú symboliku

Názov súboru PDF
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky o zriadení Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 213.9 kB)
Štatút a rokovací poriadok Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 223.54 kB)
SMERNICA MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 50/2017 O VOJENSKEJ SYMBOLIKE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (59/2018, 30/2019, 30/2021) PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 557.21 kB)
Prvé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 136.38 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 29. októbra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 88.5 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 19. novembra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 131.62 kB)
Druhé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 11. februára 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 344.34 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 16. marca 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 827.45 kB)
Tretie zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 9. júna 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 600.68 kB)
Štvrté zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 12. októbra 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 700.77 kB)
Piate zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 24. januára 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 285.33 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 11.4.2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 559.2 kB)
Šieste zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 20. mája 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 405.81 kB)
Dodatok k záverom šiesteho zasadania-24.8.2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 310.6 kB)
Siedme riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 23. novembra 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 453.14 kB)
Ôsme riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 25. Januára 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 343.85 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 2. Mája 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 274.06 kB)
Deviate riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 10. Októbra 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 797.02 kB)
Desiate riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 13. Decembra 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 632.05 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku konané dňa 31. Januára 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 427.18 kB)
Jedenáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 5. Júna 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 527.23 kB)
Dvanáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 10. Októbra 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 765.37 kB)
Trináste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 13. Februára 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 647.31 kB)
Štrnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 11. Júna 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.81 MB)
Pätnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku konané dňa 9. septembra 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.45 MB)
Mimoriadne rokovanie Rady pre vojenskú symboliku formou per rollam konaného od 11. Januára do 14. Januára 2021 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 152.7 kB)
Šestnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 21. Októbra 2021 a elektronické posúdenie návrhov znakov vojenských útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR. PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 782.47 kB)
Sedemnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku konané dňa 9. Júna 2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 866.88 kB)
Závery zo 18. zasad.Rady pre vojenskú symbliku-9.6.2022 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 408.79 kB)
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021
Zo zasadnutia Rady pre vojenskú symboliku 21.10.2021