Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

Aktualizované:


6191
riaditeľ Vojenského historického ústavu

Adresa: Krajná 27, 821 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 482 077 03, fax.+421 2 482 077 19
E-mail: vhu@vhu.sk


Publikačná činnosť 1995 - 2023

Akademické a vedecké hodnosti: 
- Mgr. – magister, Vysoká vojenská pedagogická škola (VVPŠ), Bratislava, 10. 7. 1993;
- PhD. – Philosophiae doctor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 27. 6. 2002.

Vedecká kvalifikácia:
- stupeň II a – samostatný vedecký pracovník, vedecký kvalifikačný stupeň priznaný Komisiou SAV na svojom 66. zasadnutí, Bratislava, 7. 12. 2004.

Vojenská hodnosť: plukovník od 1. 6. 2013.

Prehľad doterajšej vojenskej služby:
- r. 1989 – náhradná vojenská služba Vojenská stredná odborná škola letecká Prešov;
- do 10. 7. 1993 – profesionálny vojak-poslucháč VVPŠ Bratislava;
- r. 1993 – 1994 – dôstojník skupiny sociálneho riadenia štábu 185. protilietadlového raketového pluku 1. divízie PVO ASR Pezinok;
- r. 1994 – 2001 – starší dôstojník-vedecký pracovník oddelenia novodobých dejín Slovenska odboru vojensko-historických výskumov (OVHV) Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava;
- r. 2001 – 2002 – starší dôstojník-vedecký pracovník vedecko-výskumného oddelenia OVHV VHÚ Bratislava;
- r. 2002 – 2003 – starší dôstojník-samostatný vedecký pracovník vedeckovýskumného oddelenia OVHV VHÚ Bratislava;
- r. 2003 – vedúci vedecko-výskumného oddelenia – zástupca riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Bratislava;
- r. 2004 – do 31. 5. 2008 – riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Bratislava;
- od 1. 6. 2008 – 22. 7. 2018 – riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava;
- od 23. 7. – 30. 9. 2018 – starší vojenský poradca /  Kancelária štátneho tajomníka MO SR 1;
- od 1. 10. 2018 – riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava.  

Zahraničný kurz:
- 27. 7. – 7. 12. 2007 – kurz anglického jazyka NATO STANAG 6001 (Edition 2) v Canadian Forces Language School CFB Borden, Ontario, Kanada.

Členstvo vo vedeckých kolégiách a záujmových združeniach:
- od r. 1997 – člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV;
- od r. 2001 – predseda Sekcie pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV; 
- r. 2001 – 2011 – člen slovenskej časti Slovensko-francúzskej (a Česko-francúzskej) komisie historikov;
- od r. 2004 – člen slovenskej časti Slovensko-českej (a Česko-slovenskej) komisie historikov; - r. 2005 – 2010 – člen správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Bratislava;
- r. 2006 – 2008 – člen redakčnej rady časopisu Vojenská história, VHÚ Bratislava;
- r. 2008 – 2016 – člen Vedeckej rady Múzea SNP, Banská Bystrica;
- od r. 2007 – člen redakčnej rady časopisu Historie a vojenství, VHÚ Praha;
- od r. 2008 – editor a šéfredaktor časopisu Vojenská história, VHÚ Bratislava;
- od r. 2008 – člen redakčnej rady Historického časopisu, HÚ SAV Bratislava;
- od r. 2008 – prezident Slovenského komitétu pre vojenskú históriu (SKVH), ktorý je členom Medzinárodného komitétu vojenskej histórie (CIHM – ICMH);
- od r. 2009 – člen Rady Národního muzea, Praha;
- r. 2011 – 2022 – člen Slovenského národného komitétu historikov (SNKH);
- od r. 2016 – člen Vedeckej a redakčnej rady Múzea SNP, Banská Bystrica;
- r. 2016 – 2018 – člen v celoslovenskom koordinačnom výbore na prípravu osláv významných výročí v roku 2018 (Ministerstvo kultúry SR);
- r. 2016 – 2018 – člen osobitnej medzirezortnej koordinačnej skupiny pre prípravu osláv výročí dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018 (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR);
- od r. 2022 – člen redakčnej rady časopisu Pamiatky a múzeá,  SNM a Pamiatkový úrad SR  Bratislava. 
 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky