Novinky

Konferencia v Prešove

Dňa 22. novembra 2022 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove konala konferencia pod názvom ,,Rôznorodá spoločnosť“ – stavy a spoločenské skupiny, sociálne role, sociálne statusy v ranom novovek…

čítať viac »

Vydanie metodiky Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí

Téma správy zbraní a munície ako zbierkových predmetov v múzejných zbierkach medzi odbornými zamestnancami múzeí dlhodobo rezonovala a stala sa súčasťou diskusií na viacerých odborných podujatiach,…

čítať viac »

Oblek Andreja Stropkovského – preživšej obete tokajíckej tragédie

K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili o…

čítať viac »

Rad Bieleho dvojkríža

S rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky zanikli aj jej vyznamenania. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (ďalej SR) v roku 1993 stála pred legislatívou mladého štátu úloha zr…

čítať viac »

Oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 17. – 21. novembra 2022 budú stále expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020", prezentované v areáli Vojenského …

čítať viac »

Konferencia o hrdinstve a násilí v 2. svetovej vojne

V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny. Podujatie spolu zorganizovali …

čítať viac »

Rozvoj bilaterálnych vzťahov s partnerským pracoviskom Armády ČR – Vojenský ústřední archiv v Prahe (Česká republika).

V dňoch 2. - 4. novembra 2022 delegácia Vojenského historického ústavu v Bratislave (ďalej VHÚ) na čele s riaditeľom VHÚ plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. navštívila partnerské pracovisko Armád…

čítať viac »

TATRA T-148 CL 11

V zbierkovom fonde Vojenského historického ústavu (VHÚ) - Vojenského historického múzea Piešťany sa v rámci múzejnej zbierky č. XIII. - Automobilová technika nachádza niekoľko vozidiel rady TATRA T…

čítať viac »

Aktivity rezortu obrany k Medzinárodnému dňu vojnových veteránov

Ministerstvo obrany SR pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov (11. novembra) viacero aktivít, ktorými si predstavitelia rezortu, ozbrojených síl i široká verejnosť uctia…

čítať viac »

Deň vojnových veteránov - 104. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2022

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj…

čítať viac »