Novinky

Prilba M 26 Adrian

Pred vyhlásením prvej svetovej vojny sa nekládol osobitný dôraz na ochranu hlavy vojaka. Vojaci nosili hlavne látkové či kožené pokrývky hlavy, ktoré však nemohli zabezpečiť dostatočnú ochrannú fun…

čítať viac »

Revitalizácia drevín v areáli Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku

Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddele…

čítať viac »

Nadporučík doplňovacej služby Dominik BENEDIKOVIČ

Narodil sa 7. 8. 1906 v Dobrej Vode, okr. Trnava. V roku 1926 ukončil s maturitou Učiteľský ústav s vyučovacím jazykom slovenským. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v rokoch 1927 až 1929. V rámc…

čítať viac »

80. výročie bojov o Sokolovo

Dňa 8. marca 2023, si pripomíname 80. výročie prvého bojového vystúpenia československého vojska v ZSSR – 1. čs. samostatného poľného práporu pri Sokolove.  K histórii vzniku prvej čs. vojenskej…

čítať viac »

Podplukovník generálneho štábu Koloman BREZÁNY

Narodil sa 25. 6. 1905 v Žiline. Po ukončení reálneho gymnázia s maturitou v Žiline študoval v rokoch 1922 – 1924 vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, po jej absolvovaní ho odvelili do apl…

čítať viac »

Konferencia k 80. výročiu bojov o Sokolovo

KONFERENCIA K 80. VÝROČIU BOJOV O SOKOLOVO Dňa 9. marca 2023 sa v konferenčnej sále Ministerstva obrany Českej republiky v Prahe uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou, organizovaná pri p…

čítať viac »

9mm samopal 23 a samopal 25

9mm samopal 23 a samopal 25 Jednou z úspešných kapitol vývoja ručných palných zbraní v povojnovom Československu bol vývoj samopalov. Moderný samopal pre potreby čs. armády, ktorý by pochádzal z…

čítať viac »

Nadporučík doplňovacej služby Vladimír BENÁČEK

Narodil sa 5. marca 1918 v obci Zminné (dnes časť Dašíc, Česká republika). Po vychodení 5 tried ľudových v Žemberovciach (1924 – 1929) a štyroch tried gymnázia v Leviciach (1929 – 1933) absolvoval …

čítať viac »

Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Výstava  prostredníctvom 14 panelov približuje populárnou a verejnosti prístupnou formou históriu československých légií sformovaných v období  1. svetovej vojny v zahraničí a dvanásť významných os…

čítať viac »

Bojová zástava Horského pešieho pluku 2 Ružomberok

Nová organizačná štruktúra brannej moci Republiky československej (dobový názov) po roku 1918 vznikla na základe unifikácie. Jedným z jej výsledkov bol aj vznik horských jednotiek, ktoré vznikli na…

čítať viac »