Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Konferencia vojenských historikov a expertov vo Viedni

Aktualizované:
Konferencia vojenských historikov a expertov vo Viedni
Konferencia vojenských historikov a expertov vo Viedni

V dňoch 10. – 14. júna 2024 sa v hlavnom meste Rakúskej republiky, vo Viedni, uskutočnil 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie vojenských historikov a vojenských expertov, pôsobiacej v rámci multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG).  Podujatia sa každoročne už od vzniku v Marshall centre v Garmisch-Partenkirchene v roku 2000 aktívne zúčastňujú aj zástupcovia Vojenského historického ústavu v Bratislave. Aktuálny ročník konferencie usporiadali Inštitút pre stratégiu a bezpečnostnú politiku rakúskej Akadémie národnej obrany v spolupráci s Oddelením vojnových štúdií a vojenskej histórie Švédskej univerzity obrany v priestoroch Rakúskej akadémie národnej obrany vo Viedni. Na konferencii sa zúčastnili vojenskí historici a vojenskí experti z 21 štátov, ktorí počas dvoch konferenčných dní prezentovali dovedna 30 odborných príspevkov v rámci ôsmich tematických panelov. Hlavným cieľom podujatia bolo priblížiť v historických súvislostiach skúsenosti jednotlivých krajín s procesom vzdelávania, výcviku a odovzdávania skúseností v rámci ozbrojených síl, a to nielen pred bojovým nasadením, ale aj počas neho a po jeho skončení. Z prezentovaných výsledkov výskumu je možné jednoznačne vyvodiť záver, že pre príslušníkov armády má vzdelávanie či odovzdávanie skúsenosti jednoznačný a nezastupiteľný význam a prispieva k úspešnému plneniu úloh príslušníkov ozbrojených síl počas bojových operácií, počas cvičení v mieri a v neposlednom rade počas hybridných operácií. Vzdelávanie, výcvik a odovzdávanie skúseností tak predstavujú jeden z pilierov zdravého rozvoja príslušníkov ozbrojených síl.

Podujatie svojimi príhovormi otvorili náčelník štábu rakúskej Akadémie národnej obrany brigádny generál Jürgen Wörgötter, riaditeľ Inštitútu pre stratégiu a bezpečnostnú politiku rakúskej Akadémie národnej obrany M. Christian Ortner, riaditeľka rumunského Inštitútu obrannej politiky a vojenskej histórie Carmen-Sorina Rȋjnoveanu a reprezentant Oddelenia vojnových štúdií a vojenskej histórie Švédskej univerzity obrany pplk. Per Eliasson, ktorý v rámci úvodného bloku predniesol prednášku s názvom „Formovanie ozbrojených síl pre konflikt a vojnu z pohľadu švédskeho dôstojníka“. Po skončení tejto mimoriadne inšpiratívnej prednášky, približujúcej skúsenosti krajiny s bohatou vojenskou históriou, nasledovali referáty rozdelené do ôsmich tematických panelov. 

Príspevky v rámci jednotlivých panelov sa týkali motivácie príslušníkov ozbrojených síl, ich vzdelávania a výcviku, významu vojenských dejín pri vzdelávaní, venovali sa tiež doktrínam vo všeobecnosti, spojitosti medzi technologickým a vojenským progresom, odovzdávaniu skúseností či transformácii ozbrojených síl. 

Cennou súčasťou konferencie sa stala aj prezentácia novopublikovaných výstupov z predchádzajúcich ročníkov. Ide o zborník z konferencie v Gdyni, ktorý je venovaný činnosti útvarov určených pre špeciálne operácie. A s radosťou a hrdosťou zástupcovia VHÚ odprezentovali aj úplne čerstvo vydaný spoločný nemecko-slovenský zborník z podujatia v Košiciach, venovaný vzniku a ukončeniu vojen. 

Séria konferencií Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov je zakaždým mimoriadne vydareným podujatím, na pôde ktorého sú prezentované nielen najnovšie vedecké poznatky, ale aj mnohé inovatívne idey a interpretácie. Podujatie si kladie za cieľ, aby príspevky nielen poučili, ale boli ako podklad využiteľné aj pri budúcich rozhodnutiach. Pretože, ako to historik vie a každý človek s historickým rozhľadom minimálne tuší, dejiny sa síce neopakujú, ale aj my čelíme obdobným dilemám či situáciám, s ktorými sa museli vyrovnávať aj naši predkovia. 

Text: Mgr. Matej Medvecký, PhD., VHÚ – OVHV
Foto: VHÚ, CSWG
 

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky