Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie

Aktualizované:
Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie
Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie
JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 280 s. fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-98-6. Autorský kolektív: Gabriel Blaško, Ivan Cuper, Tomáš Hanich, Richard Hattala, Peter Holík, Peter Kadlec, Juraj Kopecký, Martin Miklan, Jerguš Váry, Lenka Vrabľová.  Zámok2
Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie (pdf, 19.85 MB)
Reprezentatívna publikácia aj vo svojom druhom doplnenom vydaní predstavuje odbornej a laickej verejnosti výber dvesto zbierkových predmetov zo zbierok Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku. Príbehy jednotlivých zbierkových predmetov sú predstavené chronologicky od prelomu 19. a 20. storočia takmer až po súčasnosť. Autori približujú každý zbierkový predmet v danom historickom kontexte, zameriavajú sa na jeho vývoj, význam a úlohu pre československú armádu, Armádu SR a Ozbrojené sily SR. Výber predmetov zároveň reflektuje rozmanitosť zbierkového fondu a autori tak predstavujú nielen výzbroj a rôznu vojenskú techniku, ale aj výstroj, vyznamenania, bojové zástavy, rôzne malorozmerné predmety a na prvý pohľad menej významné militárie.

Komplexu takto spracovaných múzejných predmetov predchádza predhovor vedúcej autorky desaťčlenného odborného kolektívu a náčrt vývoja Vojenského historického múzea od jeho zriadenia v roku 1994 až do roku 2023, predstavuje jeho hlavné úlohy a činnosť. Publikáciu uvádza prológ riaditeľa VHÚ a uzatvára ju rozsiahly zoznam prameňov a literatúry. Do druhého doplneného vydania bol doplnený aj podrobný obsah.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky