Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.

Aktualizované:
Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.
Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.
MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 69 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-72-6. Zámok2
Archívny fond Zemského stavebného riaditeľstva Košice (1925 – 1937) vo Vojenskom historickom archíve obsahuje materiál, ktorý sa zaoberá stavebnou činnosť v armáde v medzivojnovom období – výstavbou nových objektov a úpravami či rekonštrukciou existujúcich kasární. Tvoria ho písomné dokumenty, projekčné stavebné plány, nákresy, skice, schémy a mapy. Stavebná služba, ktorá vznikla už v roku 1920, zaobstarávala, spravovala a udržiavala vojenské pozemky a stavby a ich vnútorné zariadenia, opravovala staré a stavala nové objekty a riešila ubytovanie vojska. V rámci primárneho chronologického usporiadania fondu sú dokumenty rozčlenené na spisy tajné, dôverné a obyčajné a následne sú zadelené do jednotlivých tematických skupín. Samostatnú časť tvorí archívny materiál, ktorý sa týka stavebných akcií v rokoch 1908 – 1940 (odhady, smernice, výkazy prírastkov, plány z rokov 1923 – 1937). Dokumenty sú prevažne v slovenskom alebo českom jazyku, ostatné v jazyku nemeckom. Inventár obsahuje tiež miestny a menný register a zoznam odporúčanej literatúry.

/data/files/1251_zemske-stavebne-riaditelstvo-kosice.pdf
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky