Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

2021

Vypublikované:

Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022

Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík. Bratislava : VHÚ, 2021, 14 s.
Nástenný kalendar VHÚ na rok 2022 (pdf, 2.21 MB)

Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.

SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 243 s. : obr., pram. a lit.
ISBN 978-80-89523-75-7. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-76-4 (pdf, 191.69 MB)

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 147 s., reg., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-77-1. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-78-8 (pdf, 11.12 MB)

Nemrzačte naši historii

JURMAN, Olin – BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Nemrzačte naši historii. [Brno] : Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z. s., 2021, 292 s. : fotogr. ISBN 978-80-907740-5-6. 
 

Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 90 s. : reg., lit. e-ISBN 978-80-89523-73-3. Zámok2

Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 69 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-72-6. Zámok2

Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 130 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-0. Zámok2

Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár

KRALČÁK, Peter – GABÁNI, Viktor (zost.). Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 146 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-2. Zámok2

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár

ONDRUŠ, Milan (zost.). Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 47 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-71-9. Zámok2
Návrat na začiatok stránky