Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár

Aktualizované:
Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár
Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár
ONDRUŠ, Milan (zost.). Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 47 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-71-9. Zámok2
V úvode zostavovateľ prierezovo oboznamuje s históriou čs. vojenského leteckého školstva a v rámci charakteristiky Vysokej vojenskej leteckej školy SNP uvádza tiež udelené vyznamenania, veliteľov školy i významných absolventov. Celú úvodnú časť, po ktorej nasleduje vývoj registratúry, sprevádza farebná fotodokumentácia. Samotnú inventárnu časť tvoria chronologické súpisy odtajnených písomností, neutajovaných písomností, odtajnených rozkazov, protokolov o úrazoch a personálnych rozkazov. Nasledujú menný, miestny a vecný register, zoznam skratiek, popis a farebná vizualizácia vybraných zbierkových predmetov a zoznam odporúčanej literatúry.  

/data/files/1056_inventar-vvls-snp-kosice.pdf
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky