Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár

Aktualizované:
Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár
Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár
KRALČÁK, Peter – GABÁNI, Viktor (zost.). Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 146 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-2. Zámok2
Z rozsiahleho archívneho fondu Ministerstva národnej obrany vojnovej Slovenskej republiky mapuje predmetný inventár fondové oddelenie spisy obyčajné, ktoré vznikli v rokoch 1941 – 1942. Keďže spisová dokumentácia bola pri prevezení na Slovensko v roku 1993 rozčlenená v rámci jednotlivých rokov do určitých vecných skupín, spracovatelia fondu pôvodné členenie zachovali a k inventáru vypracovali podrobný tematický prehľad, v ktorom je pri každej skupine uvedené inventárne číslo, pod ktorým sa vybraná tematická skupina v inventári nachádza. Inventár dopĺňa tiež obsiahly zoznam odporúčanej literatúry. Spisová dokumentácia odráža činnosť a organizáciu MNO, jeho vyšších veliteľstiev, formovanie jednotlivých armádnych útvarov, nemecko-slovenské vzťahy, organizačnú štruktúru slovenskej armády, jej vybavenosť, slovenský zbrojný potenciál, charakter propagandy, postavenie, činnosť, povyšovanie, podmienky dôstojníckeho kádra, vojakov a brancov, reorganizácie a zmeny dané meniacou sa pozíciou Slovenska v mocensko-politickom a vojenskom zápase Nemecka a podobne.

/data/files/1261_mno-obycajne-1941-1942-final-1.pdf
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky