Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.

Aktualizované:
Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.
Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.
MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 130 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-0. Zámok2
Z činnosti Stavebného riaditeľstva VI. zboru v Košiciach ako vojenského úradu stavebnej služby vznikol rozsiahly archívny materiál. Vo Vojenskom historickom archíve sa z rokov 1937 – 1938/1939 nachádza 41 archívnych škatúľ, ktoré obsahujú písomné dokumenty, projekčné stavebné plány, nákresy, skice, schémy a mapy. Primárne členenie tohto archívneho fondu je chronologické, následne je materiál rozčlenený na spisy tajné, dôverné a obyčajné. Vychádzajúc z obsahového zamerania jednotlivých dokumentov, spracovateľka fondu a zostavovateľka inventára, potom usporiadala spisy do zodpovedajúcich tematických skupín. Materiál zameraný sa mesto Košice v rokoch 1937 – 1938 tvorí samostatnú časť. Archívne dokumenty sú prevažne v slovenskom alebo českom jazyku, ostatné v nemeckom a maďarskom jazyku. Inventár obsahuje aj miestny a menný register a zoznam odporúčanej literatúry.

/data/files/1249_stavebne-riaditelstvo-vi-zboru-kosice.pdf
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky