Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.

Aktualizované:
Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.
Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.
SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 243 s. : obr., pram. a lit.
ISBN 978-80-89523-75-7. Zámok2
Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. (pdf, 191.69 MB)
Vojenské pôsobenie najdlhšie pôsobiaceho husára habsburskej armády Ladislava Škultétyho-Gabriša približuje v publikácii známy vojenský historik v kontexte vojnového i mierového európskeho diania druhej polovice 18. a prvej polovice 19. storočia, najmä v súvislosti dynastických vojnových konfliktov, protiosmanských bojov a protifrancúzskych koaličných vojen. Opisuje tiež vývoj vojenstva naprieč desaťročiami, organizáciu a rozmach habsburskej armády, jej výzbroje a výstroja, zmeny vo vojenstve v dôsledku napoleonských vojen a pod. Autor zároveň kontextuálne vizualizuje čitateľovi postavenie obyčajného jednotlivca a slovenského národa vo vzťahu k habsburskému fenoménu. Pútavý text dokumentuje aj množstvom obrázkového materiálu, v prílohách uvádza dobový slovenský preklad vojenských predpisov o povinnostiach a oddanosti prostého vojaka, preklad vojenskej prísahy podľa reglementu z roku 1786 i spôsob a formy jej vykonania. Publikáciu uzatvára prehľadný vojenský itinerár L. Škultétyho-Gabriša. Napriek značnej absencii priamych dobových údajov o najstaršom husárovi v dejinách, autor ponúka čitateľovi viaceré, na Slovensku málo známe, historické skutočnosti.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky