Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.

Aktualizované:
Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.
Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.
MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 90 s. : reg., lit. e-ISBN 978-80-89523-73-3. Zámok2
Archívny fond dokumentujúci zaobstarávanie, spravovanie a udržiavanie vojenských pozemkov a stavieb, riešenie ich vnútorného zariadenia, samotné stavebné akcie, úpravy či rekonštrukcie mnohých kasární v oblasti pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva Bratislava a jeho zložiek obsahuje písomné dokumenty, plány, mapy, nákresy, fotografické snímky. Archívny materiál v rozsahu 36 škatúľ je v rámci jednotlivých rokov rozdelený na písomnosti tajné, dôverné a obyčajné a následne začlenený do jednotlivých tematických skupín. Dokumenty sú v slovenskom alebo českom jazyku. Pre ľahšiu orientáciu je inventár vybavený menným a miestnym registrom a nechýba ani zoznam odporúčanej literatúry.


/data/files/1250_zemske-stavebne-riaditelstvo-bratislava.pdf
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky