Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

Aktualizované:
Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.
Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.
MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 147 s., reg., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-77-1. Zámok2
Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. (pdf, 11.12 MB)
Autorka sa v práci venuje len málo spracovanej problematike – výstavbe a rekonštrukcii rôznych vojenských objektov v kontexte s hospodárskym a celospoločenským vývojom danej oblasti. Poukazuje na prínos armády vo východnej časti Čs. republiky v rokoch 1918 – 1939, približuje jej mnohostranné pôsobenie, vzťah s civilným obyvateľstvom, bytovú situáciu, vplyv vojenskej stavebnej činnosti na rozvoj vybraných východoslovenských miest a premenu mestskej spoločnosti. Primárne vychádzajúc z archívneho výskumu, autorka dokumentuje a analyzuje množstvo poznatkov o kasárňach, strelniciach, barákoch, barákových táboroch, vojenských letiskách, vojenských nemocniciach, vojenských liečebných ústavoch i vojenskom názvosloví. Štruktúra práce vychádza z dvoch etáp vojenského stavebníctva danej oblasti medzivojnového obdobia – prvá sa týka výstavby nových alebo rekonštrukcie starých vojenských objektov v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva so sídlom v Užhorode v rokoch 1920 – 1925, v druhej etape po roku 1925 už prevažuje výstavba nových stavieb v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva v Košiciach. Monografiu dopĺňa rozsiahla obrazová príloha máp, plánov, schém, náčrtov, nákresov a dobových fotografií predmetných vojenských objektov.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky