Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Nemrzačte naši historii

Aktualizované:
Nemrzačte naši historii
Nemrzačte naši historii
JURMAN, Olin – BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Nemrzačte naši historii. [Brno] : Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z. s., 2021, 292 s. : fotogr. ISBN 978-80-907740-5-6. 
 
Kolektívna publikácia vojenských veteránov a historikov vznikla rozšírením a doplnením príspevkov na nerealizovanú konferenciu k 76. výročiu oslobodeniu Československa. Zámerom jej autorov je prispieť k objektivizácii interpretácie čs. novodobej histórie a argumentačne zvýrazniť určité fakty a dejinné súvislosti. V prvej časti sú zaradené stručné príspevky k významu historickej pamäti národa a jej odrazu v súčasnom školstve (S. Balík), k opomínaným osloboditeľom a odkazu domáceho a zahraničného odboja (J. Bašta), ku generálovi Pattonovi a jeho úlohe pri oslobodzovaní Československa (J. Petráš) a k súčasným falšovateľom dejín (O. Jurman). Druhú časť publikácie tvoria dve vedecké štúdie a komentovaný súbor dokumentov. Uznávaný čs. a slovenský vojenský historik Jozef Bystrický sa v rozsiahlej štúdii na základe dôslednej analýzy archívnych dokumentov venuje Karpatsko-duklianskej operácii. K štúdii pripája aj relevantné dokumenty a tabuľkové prehľady strát 1. čs. armádneho zboru v bojoch od 9. septembra do 31. decembra 1944. Predmetom druhej štúdie českého historika Jiřího Petráša je vojnový rok 1945 z perspektívy južných Čiech. Nasleduje stostranový výber archívnych dokumentov s historickým exkurzom a priebežnými komentármi od známeho Olina Jurmana k problematike vlasovcov. Knihu uzatvára fotodokumentácia k posledným dvom prácam.
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky