Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022

Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022
Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík. Bratislava : VHÚ, 2021, 14 s.