Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Piktogram


2002
Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

DANGL, Vojtech – VARGA, János J., ed.: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 14. – 15. novembra 2001: Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és össze-függések).
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2002, 359 s. 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-01-6
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov.  pilotov 1942 – 1943

Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov. pilotov 1942 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942 – 1943.

HT model špeciál No. 903.

Poprad : HT model, /2002-sk/priloha2/, 36 s., fotogr., ISSN 1335-3667
2001
Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

ČAPLOVIČ, Miloslav: Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (so zreteľom na Slovensko).

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001, 202 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-88842-51-4

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián:
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920.


Bratislava : Veda, 2001, 407 s., dok., fotogr., mp., ISBN 80-224-0677-5
Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

BAKA, Igor: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944.

Bratislava : Zing Print, 2001, 129 s., fotogr., mp., tabl., ISBN 80-88997-10-0
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944.

HT model špeciál No 902.

Poprad : HT model, /2001-sk/priloha1/, 35 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
2000
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

ŠTEFANSKÝ, Václav: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2000, 114 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-8884-32-8

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam: Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000, 157 s., fotogr., obr., tabl.,

ISBN 80-968073-6-6

Slovensko a druhá svetová vojna

Slovensko a druhá svetová vojna

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, zost.: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2000, 427 s.
1999
Slovenská republika 1943 – 1945

Slovenská republika 1943 – 1945

KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 222 s., fotogr., tabl.,

ISBN 80-88842-22-0

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

PÚČIK, Miloslav: Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 117 s. : fotogr., mp., príl.,

ISBN 80-88842-23-9

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, zost.:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, 245 s.
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-02-3