Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2002
Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

DANGL, Vojtech – VARGA, János J., ed.: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 14. – 15. novembra 2001: Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és össze-függések).
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2002, 359 s. 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-01-6
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov.  pilotov 1942 – 1943

Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov. pilotov 1942 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942 – 1943.

HT model špeciál No. 903.

Poprad : HT model, /2002-sk/priloha2/, 36 s., fotogr., ISSN 1335-3667
2001
Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

ČAPLOVIČ, Miloslav: Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (so zreteľom na Slovensko).

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001, 202 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-88842-51-4

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián:
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920.


Bratislava : Veda, 2001, 407 s., dok., fotogr., mp., ISBN 80-224-0677-5
Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

BAKA, Igor: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944.

Bratislava : Zing Print, 2001, 129 s., fotogr., mp., tabl., ISBN 80-88997-10-0
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944.

HT model špeciál No 902.

Poprad : HT model, /2001-sk/priloha1/, 35 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
2000
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

ŠTEFANSKÝ, Václav: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2000, 114 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-8884-32-8

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam: Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000, 157 s., fotogr., obr., tabl.,

ISBN 80-968073-6-6

Slovensko a druhá svetová vojna

Slovensko a druhá svetová vojna

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, zost.: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2000, 427 s.
1999
Slovenská republika 1943 – 1945

Slovenská republika 1943 – 1945

KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 222 s., fotogr., tabl.,

ISBN 80-88842-22-0

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

PÚČIK, Miloslav: Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 117 s. : fotogr., mp., príl.,

ISBN 80-88842-23-9

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, zost.:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, 245 s.
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-02-3