Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

Aktualizované:
Branné organizácie v Československu 1918 – 1939
Branné organizácie v Československu 1918 – 1939
ČAPLOVIČ, Miloslav: Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (so zreteľom na Slovensko).

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001, 202 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-88842-51-4 Zámok2

Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (pdf, 95.74 MB)
V šiestich kapitolách publikácie autor analyzuje vznik, formovanie a činnosť vojenských stavovských, občianskych polovojenských a telovýchovných organizácií branného charakteru v medzivojnovom Československu. Mapuje rozsah členských základní, ich najvýznamnejších predstaviteľov, základné ciele činnosti so zreteľom na brannú výchovu a výcvik členov, spolu-prácu najvyšších orgánov čs. vojenskej správy s ústrednými brannými organizáciami. Poukazuje aj na rozdiely medzi ús-trednými brannými organizáciami a extrémisticky orientovavanými telovýchovnými či polovojenskými organizáciami.Analyzuje postavenie ústredných branných organizácií v brannom systéme Československa po nástupe nacistov k moci v Nemecku roku 1933, činnosť branných organizácií v pomníchovskom Česko-Slovensku, ve-nuje sa Zákonu o brannej výchove č. 184/1937 Zb. z. a jeho praktickému presadzovanie, etab-lovaniu paramilitárnej organizácie s fašizoidnými rysmi v brannej výchove – Hlinkovej gardy, likvidácii ústredných branných organizácií na Slovensku, pôsobeniu najmasovejšej fašizoidnej polovojenskej organizácie na Slovensku v 20. rokoch – Rodobrany a Sedliackej jazdy ako jednej z ústredných polovojenských branných organizácií.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky