Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Aktualizované:

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

1999

Slovenská republika 1943 – 1945

KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu.
 

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 222 s., fotogr., tabl.,

ISBN 80-88842-22-0  Zámok2

Slovenská republika 1943 – 1945 (pdf, 141.6 MB)

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

PÚČIK, Miloslav: Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky.
 

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 117 s. : fotogr., mp., príl.,

ISBN 80-88842-23-9 Zámok2

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky (pdf, 90.42 MB)

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, zost.:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, 245 s.
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-02-3

1998

Generál Ferdinand Čatloš

ŠTEFANSKÝ, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt.
 

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1998, 82 s., fotogr., reg.,

ISBN 80-88842-13-1

Generál Ferdinand Čatloš (pdf, 69.23 MB)

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920.

Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 326 s., fotogr., mp., reg., ISBN 80-88878-14-4

1997

Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, zost.:
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17. – 19. septembra 1996.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1997, 297 s.
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968 (pdf, 145.49 MB)

1996

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3.
(1711 – 1914).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 241 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-02-6

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 – 1939).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 264 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-05-0

Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

ŠTEFANSKÝ, Václav, zost.:
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25. – 26. apríla 1995.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 232 s., reg.

Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

KLEIN, Bohuš, zost.: Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 103 s., reg.

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

ŠTAIGL, Jan, zost.: H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 129 s.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky