Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

1998
Generál Ferdinand Čatloš

Generál Ferdinand Čatloš

ŠTEFANSKÝ, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1998, 82 s., fotogr., reg.,

ISBN 80-88842-13-1

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920.

Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 326 s., fotogr., mp., reg., ISBN 80-88878-14-4
1997
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, zost.:
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17. – 19. septembra 1996.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1997, 297 s.
1996
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3

DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 3.
(1711 – 1914).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 241 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-02-6
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914 – 1939).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 264 s., fotogr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-88842-05-0
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska

ŠTEFANSKÝ, Václav, zost.:
Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska
. Zborník príspevkov a materiálov z me-dzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25. – 26. apríla 1995.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 232 s., reg.
Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

KLEIN, Bohuš, zost.: Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1996, 103 s., reg.
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996

ŠTAIGL, Jan, zost.: H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1996.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996, 129 s.
1995
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2

DANGL, Vojtech – KOPČAN, Vojtech:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2.
(1526 – 1711).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1995, 224 s., obr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-967113-1-2
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995

ŠTAIGL, Jan, zost.:
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995.


Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1995, 112 s.