Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovenská republika 1943 – 1945

Aktualizované:
Slovenská republika 1943 – 1945
Slovenská republika 1943 – 1945
KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu.
 

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 222 s., fotogr., tabl.,

ISBN 80-88842-22-0  Zámok2

Slovenská republika 1943 – 1945 (pdf, 141.6 MB)
Monografia je analýzou výstavby, organizácie, personálneho obsadenia a pôsobenia represívneho aparátu Slovenskej republiky v období od porážky Nemecka a jeho spojencov pri Stalingrade v roku 1943 až do ukončenia vojny v Európe. Autor analyzuje funkcie, metodiky a praktické pôsobenie vlády, MNO, Ministerstvo vnútra a ich špecifické väzby na štátno-politické orgány (Kanceláriu prezidenta republiky, Snem, Štátnu radu, HSĽS, Úrad propagandy a ďalšie). Mapuje aj činnosť článkov na strednej úrovni riadenia a nižších exekutívnych zložiek (žandárstva, polície, Ústredne štátnej bezpečnosti, Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, Freiwillige Schutzstafflu, Hiematschutzu, justície, armády, Slovenskej pracovnej služby, zbyrokratizovaného administratívno-správneho aparátu). Približuje a hodnotí špecifické prejavy vnútornej krízy režimu, jeho rozkladu, nemeckého zasahovania, okupácie a nakoniec aj zániku prvej Slovenskej republiky. Rozoberá činnosť bezpečnostného a štátnobezpečnostného aparátu a jeho kompetenčné väzby so slovenskou armádou, Domobranou, resp. paramilitaristickými organizáciami vládnucej HSĽS a Deutsche Partei. Autor zaujíma v publikácii aj stanovisko k dezinterpretáciám charakteristiky politického systému a režimu prvej Slovenskej republiky 1939 – 1945 v odbornej a populárno-vedeckej tvorbe neoľudáckeho prúdu historiografie.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky