Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2006
Vojenská symbolika Slovenskej republiky

Vojenská symbolika Slovenskej republiky

PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a i.: Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rov-nošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006, 180 s., fotogr., ISBN 80-89169-09-0

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943.

Cheb : Svět křídel, 2006, 270 s., fotogr., prehl., pram. a lit., ISBN 80-86808-29-7
Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku

Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku

BAKA, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2006, 191 s., fotogr., pram. a lit.,

ISBN 80-969375-1-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-03-0

Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov.

Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 3. dopl. vyd.

Bratislava : Slov. pedagog. nakl., 2006, 301 s., fotogr., ISBN 80-10-01091-X (1. vyd.: 1998, ISBN 80-967862-0-2; 2. vyd.: 2003, ISBN 80-100324-7)
2005
Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

BYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918 – 2005. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918 – 2005.

Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 2005, 206 s. : fotogr., ISBN 80-89169-07-4
Vojenské osobnosti československého odboje

Vojenské osobnosti československého odboje

Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Hl. red.: Láník, Jaroslav; ved. slov. časti: Čaplovič, Miloslav
Autori slov. časti: Baka, Igor; Bystrický, Jozef; Cséfalvay, František; Kalina, Juraj; Maskalík, Alexej; Šumichrast, Peter; identická CD-verzia

Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, 348 s., fotogr., pram. a lit., ISBN 80-7278-233-9 
Bitky a bojiská v našich dejinách

Bitky a bojiská v našich dejinách

DANGL, Vojtech: Bitky a bojiská v našich dejinách. Od Samovej ríše po vznik stálej armády.

Bratislava : Perfekt, a. s., 2005, 243 s., obr., reg., lit., ISBN 80-8046-310-7
Karpatsko-duklianska operácia

Karpatsko-duklianska operácia

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944 – 2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2005, 271 s., ISBN 80-969375-0-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-00-9
Prešporský pitaval

Prešporský pitaval

SEGEŠ, Vladimír: Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave.

Bratislava : Perfekt, a. s., 2005, 218 s., obr., reg., pram. a lit., ISBN 80-8046-311-5
2004
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004, 120 s., fotogr., dok., ISBN 80-89169-02-3
Od rytierstva po žoldnierstvo

Od rytierstva po žoldnierstvo

SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, 263 s., obr., pram. a lit., reg., ISBN 80-88842-73-5
Letov Š-328 a Š-528

Letov Š-328 a Š-528

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: Letov Š-328 a Š-528.
HT model špeciál No 910.

Poprad : HT model, [2004], 70 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
Messerschmitt Bf 109 G-6

Messerschmitt Bf 109 G-6

HLADÍK, Ladislav – ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6.
HT model špeciál No. 909.

Poprad : HT model [2004], 66 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
2003
Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí

Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí

ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich, ed.: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Zborník referátov z vedec-kej konferencie v Bratislave 15. – 16. októbra 2002.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003, 261 s., tabl.

Logo_PDFfull text,  e-ISBN 978-80-970434-9-0
AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944

AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944. HT model špeciál No. 905.

Poprad : HT model, /den-po-dni-snp/, 51 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944

Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944.
HT model špeciál No. 907.

Poprad : HT model, /den-po-dni-snp/, 67 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667