Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Aktualizované:

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2007

Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI

ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal: Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI. (1945 – 1968).

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2007, 351 s., fotogr., tabl., mp., pram. a lit.,
ISBN 978-80-89169-10-8

Slovensko. Vojenská kronika.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Slovensko. Vojenská kronika.
Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal

Bratislava : Perfekt, a. s. – Vojenský historický ústav, 2007, 200 s., fotogr., príl., reg., pram. a lit., ISBN 978-80-8046-381-6

Exiting War

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Exiting War. Post Conflict Military Operations. 6th International Conference.
Bratislava : Vojenský historický ústav – Service Historique de la Défense, 2007, 366 s., fotogr., ISBN 978-80-969375-2-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434-5-2

Miles Semper Honestus

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, ed..: Miles Semper Ho-nestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, 296 s., ISBN 978-80-969375-3-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-05-4

Slovenská republika 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica: Slovenská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, 182 s., reg., ISBN 978-80-969782-2-9

2006

Vojenská symbolika Slovenskej republiky

PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a i.: Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rov-nošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006, 180 s., fotogr., ISBN 80-89169-09-0

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943.

Cheb : Svět křídel, 2006, 270 s., fotogr., prehl., pram. a lit., ISBN 80-86808-29-7

Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku

BAKA, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2006, 191 s., fotogr., pram. a lit.,

ISBN 80-969375-1-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-03-0

Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 3. dopl. vyd.

Bratislava : Slov. pedagog. nakl., 2006, 301 s., fotogr., ISBN 80-10-01091-X (1. vyd.: 1998, ISBN 80-967862-0-2; 2. vyd.: 2003, ISBN 80-100324-7)

2005

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

BYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918 – 2005. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918 – 2005.

Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 2005, 206 s. : fotogr., ISBN 80-89169-07-4

Vojenské osobnosti československého odboje

Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Hl. red.: Láník, Jaroslav; ved. slov. časti: Čaplovič, Miloslav
Autori slov. časti: Baka, Igor; Bystrický, Jozef; Cséfalvay, František; Kalina, Juraj; Maskalík, Alexej; Šumichrast, Peter; identická CD-verzia

Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, 348 s., fotogr., pram. a lit., ISBN 80-7278-233-9 

Bitky a bojiská v našich dejinách

DANGL, Vojtech: Bitky a bojiská v našich dejinách. Od Samovej ríše po vznik stálej armády.

Bratislava : Perfekt, a. s., 2005, 243 s., obr., reg., lit., ISBN 80-8046-310-7

Karpatsko-duklianska operácia

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944 – 2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2005, 271 s., ISBN 80-969375-0-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-00-9

Prešporský pitaval

SEGEŠ, Vladimír: Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave.

Bratislava : Perfekt, a. s., 2005, 218 s., obr., reg., pram. a lit., ISBN 80-8046-311-5

2004

Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004, 120 s., fotogr., dok., ISBN 80-89169-02-3

Od rytierstva po žoldnierstvo

SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, 263 s., obr., pram. a lit., reg., ISBN 80-88842-73-5
Od rytierstva po žoldnierstvo (pdf, 197.65 MB)

Letov Š-328 a Š-528

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: Letov Š-328 a Š-528.
HT model špeciál No 910.

Poprad : HT model, [2004], 70 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667

Messerschmitt Bf 109 G-6

HLADÍK, Ladislav – ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6.
HT model špeciál No. 909.

Poprad : HT model [2004], 66 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky