Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Aktualizované:
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
BYSTRICKÝ, J. – ČAPLOVIČ, M. – PURDEK, I. – ŠTAIGL, J.: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918 – 2008. Druhé doplnené vydanie.
Armed Forces of the Slovac Republic. Past and present. 90 years: 1918 – 2008. Second extended edition.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 238 s., ISBN 978-80-89169-12-2
Aktualizované vydanie prierezovej a reprezentatívnej dvojjazyčnej publikácie kolektívu vojenských historikov o 90-ročnom období armády a ozbrojených síl podčiarkuje význam 15. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Autori doplnili štrukturálne, logistické, personálne a iné zmeny v posledných rokoch činnosti ozbrojených síl tak na domácej pôde, ako aj v meniacom sa medzinárodnom prostredí pri zabezpečovaní mieru a stability v Európe a vo svete. Prinášajú informácie o formovaní nového profesionálneho prostredia od pozastavenia výkonu povinnej vojenskej služby. V šiestich kapitolách publikácia sprostredkováva okrem textových aj množstvo obrazových informácií, z ktorých viaceré neboli doposiaľ zverejnené.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky