Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Neďaleko od Trenčína

Aktualizované:
Neďaleko od Trenčína
Neďaleko od Trenčína
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej.
Trenčianska Turná – Bratislava : Obec Trenč. Turná – Vojenský historický ústav, 2008, 254 s., ISBN 978-80-969375-4-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-04-7
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala priamo v trenčianskom regióne, kde sa v auguste roku 1708 odohrala najvýznamnejšia bitka medzi cisárskym vojskom a povstaleckými silami Františka II. Rákociho v rámci posledného stavovského povstania. Vstupný príspevok zborníka prezentuje tendencie vo vývine vojenstva na prelome 17. a 18. storočia a v ďalších príspevkoch sa autori venujú medzinárodným, vnútropolitickým a ekonomickým otázkam, ktoré viedli k vypuknutiu posledného povstania uhorskej šľachty, problematike fortifikačného systému v Uhorsku v 17. storočí, vojvodcom povstaleckého vojska i cisárskej armády. V článkoch zameraných špeciálne na trenčiansku bitku autori približujú bezprostredné udalosti predchádzajúce vojenskému stretu, jeho priebeh, vnímanie bitky očami jej súčasníka – neznámeho šľachtica, dokumentujú informovanosť súvekej verejnosti prostredníctvom kuruckej povstaleckej tlače, analyzujú ekonomické aspekty tohto obdobia, zbrojnú výrobu na Slovensku, problémy povstaleckých vojakov, postavenie meštianstva počas vojenského obliehania Zborník dopĺňa zaujímavá farebná príloha a uzatvára chronológia udalostí predmetného desaťročia.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky