Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Aktualizované:

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2011

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 - 1387. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, 288 s., pram. a lit., fotogr., mp. príl., ISBN 978-80-89523-13-9 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-14-6 

Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo

BYSTRICKÝ, Jozef a kol.: Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011, 389 s, mp., obr. príl., reg., lit., ISBN 978-80-89523-07-8 

Logo_PDFfull text
, e-ISBN 978-80-89523-10-8

Ferdinand Čatloš – vojak a politik

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol.: Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011, 309 s, pram. a lit., reg., fotogr., ISBN 978-80-970768-0-1 
Ferdinand Čatloš – vojak a politik (pdf, 152.66 MB)

Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku

CHORVÁT, Peter: Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor : Virvar, 2011, 151 s., fotogr., pram. a lit., tabl., reg., ISBN 978-80-970513-3-4

2010

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

BAKA, Igor: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku. Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna.
Warszawa: Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl.,
ISBN 978-83-89607-95-9

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1. Od najstarších čias do konca 10. storočia.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 299s. mp. príl., ISBN 978-80-970434-8-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-11-5
 
 

Slovensko v dejinách 20. storočia

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol.: Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 393 s., ISBN 978-80-970434-1-4.

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-08-5

Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940

BAKA, Igor: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 322 s, ISBN 978-80-969375-9-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-12-2


Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu

MINÁR, Miroslav – PURDEK, Imrich – VANGA, Milan – VITKO, Pavol: Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu : Military operations – Slovak soldiers in the service of global peace, stability and in the fight against terrorism.
Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2010, 191 s., ISBN 978-80-89169-20-7

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds.: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010, 288 s., ISBN 978-80-970434-0-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-09-2

Remeslá a cechy v starom Prešporku

SEGEŠ, Vladimír: Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 304 s., ISBN 978-80-8114-049-5

2009

15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).

PURDEK, Imrich a kol.: 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2009, 187 s., ISBN 978-80-969375-8-5

Logo_PDFfull text e-ISBN 978-80-970434-7-6

Slovakia. Military Chronicle

SEGEŠ, Vladimír et al.: Slovakia. Military Chronicle. Transl.: Adamkovičová, Martina; Ondruš, Ľubomír; Vépyová, Silvia; ed.: Stanová, Mária. Bratislava : Perfekt, a. s. – Institute of Military History, 2009, 200 s., ill., ann., index, sel. books a. art., ISBN 978-80-8046-443-1 [Authors: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal]

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009

ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009.
Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2009, 223 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-17-7. [autori : Baka, Igor; Bystrický, Jozef;  Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]

Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Z franc. orig. prel.: Kapitáň, Rudolf – Suchý, Vít; red.: Stanová, Mária
Bratislava : Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009, 180 s., ISBN 978-80-969375-7-8

2008

Vojenské dejiny Slovenska, zv. V

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945).

Spoluautori: Baka, Igor – Katreba, Zoltán – Klubert, Tomáš – Šimunič, Pavol – Štefanský, Václav
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008, 285 s., ISBN 978-80-89169-16-0

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

BYSTRICKÝ, J. – ČAPLOVIČ, M. – PURDEK, I. – ŠTAIGL, J.: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918 – 2008. Druhé doplnené vydanie.
Armed Forces of the Slovac Republic. Past and present. 90 years: 1918 – 2008. Second extended edition.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 238 s., ISBN 978-80-89169-12-2

Studená vojna

ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008, 223 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-8085-186-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434- 6-9

V službách vlasti, demokracie a mieru

PURDEK, Imrich a kol.: V službách vlasti, demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 – 2008 : In the Service of Country, Democracy and Peace. 15 Years of Slovak Armed Forces 1993 – 2008.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 302 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-14-6

Neďaleko od Trenčína

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej.
Trenčianska Turná – Bratislava : Obec Trenč. Turná – Vojenský historický ústav, 2008, 254 s., ISBN 978-80-969375-4-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-04-7

Štefan Jurech

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds.: Štefan Jurech 1898 – 1945. Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha.
 
Bratislava – Trenčín : Vojenský historický ústav – Veliteľstvo pozemných síl OS SR, 2008, 152 s., ISBN 978-80-969375-6-1
Štefan Jurech (pdf, 107.43 MB)
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky