Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovakia. Military Chronicle

Aktualizované:
Slovakia. Military Chronicle
Slovakia. Military Chronicle
SEGEŠ, Vladimír et al.: Slovakia. Military Chronicle. Transl.: Adamkovičová, Martina; Ondruš, Ľubomír; Vépyová, Silvia; ed.: Stanová, Mária. Bratislava : Perfekt, a. s. – Institute of Military History, 2009, 200 s., ill., ann., index, sel. books a. art., ISBN 978-80-8046-443-1 [Authors: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal]
Anglický preklad slovenského vydania kroniky z roku 2007 je historickým prierezom vojenských dejín Slovenska a Slovákov od praveku až po rok 2009. Analogicky pôvodnej publikácii je hlavný text cudzojazyčného vydania doplnený biografickými náčrtmi, bohatým ilustratívnym materiálom a kalendáriom najvýznamnejších udalostí. Čiastočne upravená a doplnená textová časť prehľadne syntetizuje vývoj a dianie v období praveku, sťahovania národov, v slovienskej dobe, v uhorskom a rakúsko-uhorskom období slovenských dejín, v období prvej a povojnovej Československej republiky, 1. Slovenskej republiky. Posledná, rozšírená a aktualizová kapitola prináša základné informácie o transformácii a reformných procesoch armády v súčasnej Slovenskej republike, o zahraničnej účasti Slovákov v zabezpečovaní mieru a svetovej stability. Kronika je doplnená o viaceré nové fotografie, tabuľky a prehľady zodpovedajúce potrebe zahraničného čitateľa.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky