Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

2009

Aktualizované:

15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).

PURDEK, Imrich a kol.: 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2009, 187 s., ISBN 978-80-969375-8-5

Logo_PDFfull text e-ISBN 978-80-970434-7-6

Slovakia. Military Chronicle

SEGEŠ, Vladimír et al.: Slovakia. Military Chronicle. Transl.: Adamkovičová, Martina; Ondruš, Ľubomír; Vépyová, Silvia; ed.: Stanová, Mária. Bratislava : Perfekt, a. s. – Institute of Military History, 2009, 200 s., ill., ann., index, sel. books a. art., ISBN 978-80-8046-443-1 [Authors: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal]

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009

ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009.
Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2009, 223 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-17-7. [autori : Baka, Igor; Bystrický, Jozef;  Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]

Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Z franc. orig. prel.: Kapitáň, Rudolf – Suchý, Vít; red.: Stanová, Mária
Bratislava : Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009, 180 s., ISBN 978-80-969375-7-8

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky