Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).

Aktualizované:
15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).
15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).
PURDEK, Imrich a kol.: 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2009, 187 s., ISBN 978-80-969375-8-5

Logo_PDFfull text e-ISBN 978-80-970434-7-6
Pamätná publikácia zostavená súčasnými pracovníkmi Vojenského historického ústavu je komplexným pohľadom na vznik a činnosť vedeckej inštitúcie garantujúcej rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy, vojenského múzejníctva a vojenského archívnictva. Publikácia prináša prierez začiatkov inštitucionalizovania vojenskej histórie na Slovensku od roku 1967, keď inštitúcia bola súčasťou pražského Vojenského historického ústavu ako Oddelenie vojenských dejín Slovenska až do roku 1994, keď vznikla samostatná národná inštitúcia – Vojenský historický ústav. Nasleduje priblíženie postupného formovania, prekonávania prekážok a rozvoja špecializovaných činností ústavu reprezentovaných jednotlivými zložkami – Odborom vojenskohistorických výskumov, Vojenským historickým archívom, Vojenským historickým múzeom vrátane národnej kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko, pamätníkov a pamätných miest, ktoré má v starostlivosti. Autori bilancujú taktiež pätnásťročnú edičnú činnosť ústavu, vydávanie časopisu Vojenská história, účasť na tvorbe vojenskej symboliky v rezorte ministerstva obrany a reprezentáciu ústavu v medzinárodných inštitúciách a fórach. Jednotlivé textové časti publikácie dotvára množstvo fotografií nielen z pracovnej ale aj kultúrno-spoločenskej a športovej činnosti pracovníkov, ktorých zoznam za celé obdobie existencie ústavu je uvedený v závere publikácie.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky