Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...

Aktualizované:
Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...
Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...
GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Z franc. orig. prel.: Kapitáň, Rudolf – Suchý, Vít; red.: Stanová, Mária
Bratislava : Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009, 180 s., ISBN 978-80-969375-7-8

Slovenský preklad autentických dokumentov s uvedením miesta pôvodu a uloženia dokumentu bol vydaný pri príležitosti 90. výročia leteckej havárie M. R. Štefánika. Dokumenty obsiahnuté v tejto edícii predstavujú celok stotridsiatich textov, listov, poznámok, sprievodných listov, telegramov, správ, cestovných príkazov, služobných rozkazov a zápisov týkajúcich sa vojenskej kariéry a vojenskej činnosti Štefánika, identifikovaných v archívoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Dokumenty sú usporiadané chronologic-ky, prekladatelia rešpektovali ich pôvodnú formu a syntaktické a pravopisné zásahy boli robené len v prípade potreby obsahovej zrozumiteľnosti. Mnohé dokumenty sú publikované po prvý raz a sú unikátnym dokladom toho, že Štefánik bol lojálnym francúzskym občanom a vojakom, ale zároveň sa usiloval o postavenie československej armády ako symbolu a záruky národných ašpirácií Slovákov a Čechov. Obidve edície – francúzska aj slovenská – sú vybavené registrom dokumentov a fotografickou prílohou.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky