Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo

Aktualizované:
Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo
Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo
BYSTRICKÝ, Jozef a kol.: Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011, 389 s, mp., obr. príl., reg., lit., ISBN 978-80-89523-07-8 

Logo_PDFfull text
, e-ISBN 978-80-89523-10-8
Autori publikácie – Jozef Bystrický, Andrzej Aksamitowski, František Cséfalvay, Tomáš Hofírek, Andrzej Krzak a Peter Šumichrast sa zaoberajú bojmi, ktoré sa odohrali v priebehu roku 1944 vo Východných Karpatoch, a to z viacerých aspektov a uhlov pohľadu. Vychádzajú z najnovších poznatkov publikovaných v prácach domácich i zahraničných historikov, ale predovšetkým z archívnych prameňov. Autori približujú jednotlivé boje v komplexe navzájom súvisiacich strategických útočných operácií Červenej armády. Čitateľa vťahujú do konkrétnych fáz bojovej činnosti prebiehajúcej v náročných terénnych podmienkach rozsiahleho horského masívu tiahnuceho sa od rumunského priesmyku Predeal po Kurovské sedlo oddeľujúce Ľubovniansku a Ondavskú vrchovinu. Popisujú celkové letné a jesenné vojnové ťaženie, priebeh Jasko-kišiňovskej, Debrecínskej a Východokarpatskej operácie, činnosť sovietskeho letectva vo Východokarpatskej operácii a vychádzajúc z nemeckých prameňov obranné boje nemeckého XXIV. tankového zboru v Karpatoch v septembri a októbri 1944. Druhú časť publikácie tvorí Vojnový denník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, mapujúci bojovú činnosť v priebehu Karpatsko-duklianskej a Východoslovenskej operácie v období od 4. septembra do 31. decembra 1944, a rozsiahla obrazová príloha. Monografia je vybavená tiež menným registrom a zoznamom archívnych prameňov a literatúry.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky