Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

Aktualizované:
Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku
Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku
BAKA, Igor: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku. Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna.
Warszawa: Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl.,
ISBN 978-83-89607-95-9
V nadväznosti na slovenské vydanie vedeckej monografie „Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku“ v roku 2006 Vojenským historickým ústavom pripravil vojenský historik jej rozšírenejšiu verziu pre poľské vydanie. Čitateľ v publikácii nájde podrobnejšie informácie o výstavbe slovenskej armády, jej pozemných a leteckých síl, ako aj detailnejšiu analýzu kontroverzných aspektov slovenskej zahraničnej politiky i vnútornej situácie vojnovej Slovenskej republiky, vychádzajúc zo širšej pramennej bázy získanej na základe štúdia ďalších archívnych prameňov. Monografia je rozšírená o zaujímavú rozsiahlu fotografickú a mapovú prílohu dokumentujúcu slovenskú a poľskú históriu daného obdobia. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky