Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

2010

Aktualizované:

Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku

BAKA, Igor: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku. Tłumaczenie: Bakalarz, Joanna.
Warszawa: Połski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, 272 s., obr. príl.,
ISBN 978-83-89607-95-9

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1. Od najstarších čias do konca 10. storočia.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 299s. mp. príl., ISBN 978-80-970434-8-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-11-5
 
 

Slovensko v dejinách 20. storočia

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol.: Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 393 s., ISBN 978-80-970434-1-4.

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-08-5

Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940

BAKA, Igor: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 322 s, ISBN 978-80-969375-9-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-12-2


Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu

MINÁR, Miroslav – PURDEK, Imrich – VANGA, Milan – VITKO, Pavol: Vojenské misie – Slovenskí vojaci v službách mieru, stability vo svete a v boji proti terorizmu : Military operations – Slovak soldiers in the service of global peace, stability and in the fight against terrorism.
Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2010, 191 s., ISBN 978-80-89169-20-7

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds.: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010, 288 s., ISBN 978-80-970434-0-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-09-2

Remeslá a cechy v starom Prešporku

SEGEŠ, Vladimír: Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 304 s., ISBN 978-80-8114-049-5
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky