Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940

Aktualizované:
Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940
Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940
BAKA, Igor: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 322 s, ISBN 978-80-969375-9-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-12-2


V rozsiahlej publikácii sa autor zameral na vývoj ľudáckeho režimu prvej Slovenskej republiky, od prijatia dohody o autonómii Slovenska 6. októbra 1938 do slovensko-nemeckých rokovaní v Salzburgu v lete 1940, ktorých výsledkom bolo upevnenie pronemeckej orientácie Slovenska a vynútená reorganizácia slovenskej vlády. Historik vychádzal z publikovaných vedeckých a memoárových prác viažucich sa k danej problematike, ako aj rozsiahlej pramennej bázy získanej v domácich a zahraničných archívoch. Igor Baka v šiestich kapitolách chronologicky načrtáva formovanie ľudáckeho režimu v období autonómie, venuje sa výstavbe politického systému Slovenského štátu a mechanizmu jeho fungovania, premene HSĽS z konzervatívno-pravicovej opozičnej strany na samovládnuci subjekt, postaveniu Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, analyzuje pôsobenie mocensko-represívneho aparátu, premeny vzťahu medzi legislatívou a exekutívou, sleduje ciele a metódy ľudáckej propagandy, zmeny v štátnej správe a samospráve, v postavení minorít, osobitne židovskej, zaoberá sa militarizáciou spoločnosti v súvislosti s vojnou proti Poľsku, opisuje vznik, organizáciu a pôsobenie Ústredne štátnej bezpečnosti i polovojenských fašizoidných organizácií HSĽS. Autor svojou prácou prehlbuje poznanie o mechanizme fungovania politického systému na Slovensku v daných rokoch, o zmenách politických, mocenských, sociálnych i kultúrnych štruktúr.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky