Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1. Od najstarších čias do konca 10. storočia.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, 299s. mp. príl., ISBN 978-80-970434-8-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-11-5
 
 
Prvý zväzok rozsiahlej pramennej edície k slovenským vojenským dejinám prináša v chronologickom poradí výber dokumentov nielen vojenského charakteru, ale aj vojensko-politického a geopolitického významu od 5. storočia pred n. l. až po príchod staromaďarských kmeňov do Dunajskej kotliny, ako aj ich bojové strety so slovanským obyvateľstvom v 10. storočí. Dokumentom, vybaveným perexom, zoznamom literatúry, edícií a prekladov, predchádza v prvej kapitole prierez historického vývoja obdobia od pravekých Keltov na území dnešného Slovenska po koniec 5. storočia a v druhej kapitole od roku 500 po koniec 9. storočia. Zväzok obsahuje v závere aj chronologický prehľad, prehľady panovníkov a pápežov vymedzeného časového obdobia, uzatvárajú ho prehľadné farebné mapy dokumentujúce vývoj dejinných skutočností daného obdobia.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky