Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

Aktualizované:
Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.
Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.
ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds.: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010, 288 s., ISBN 978-80-970434-0-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-09-2
Súbor štúdií domácich a zahraničných autorov odzrkadľujúcich najnovšie historické poznanie o osobnosti a diele M. R. Štefánika. Prvú časť publikácie tvoria príspevky zo zahraničia, v ktorých autori prezentujú jeho činnosť vo Francúzsku, Srbsku, Taliansku a Rusku. Dokumentujú niektoré aspekty Štefánikovho osobného života, jeho politickú, diplomatickú a vojenskú aktivitu. Štúdia ruského autora o Štefánikovi a česko-slovenských légiách v Rusku vychádza z doteraz neprístupných archívnych prameňov. Prvú časť monografie uzatvárajú spomienky Alberta Benzoniho na Štefánikovu snúbenicu markízu Guilanu Benzoniovú a na ich návštevu Bradla v kritickom roku 1968. Druhú časť publikácie uvádza prehľad politicky a dobovo podmienených interpretácií Štefánikovej osobnosti, jeho činnosti v odboji a zásluh o vznik Československa v slovenskej i českej historiografii a publicistike. Následné štúdie vychádzajú z najnovších archívnych výskumov, striktne sa pridržiavajú prameňov a zároveň podávajú osobnú interpretáciu a konfrontáciu. Upresňujú motivácie Štefánikových rozhodnutí, sprítomňujú jeho osobnostné kvality, oceňujú jeho diplomatickú stratégiu a zasa v niektorých prípadoch spochybňujú kanonizovanú československú interpretáciu. V príspevkoch poslednej časti figuruje obraz Štefánika v národnej pamäti, v slovenských, resp. československých tradíciách a pamiatkach. Nechýba ani analýza legendarizácie Štefánika, významu jeho osobnosti v armádnych tradíciách prvej ČSR, fenoménu Štefánika v reflexiách slovenského zahraničia a rozbor jeho osobnej pozostalosti.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky